Gebedskalender

13 juli
LCJ
Zomervakantie, een heerlijke tijd om te ontspannen en te genieten van alles wat we hebben en krijgen. Ook een periode waarin we als opvoeders extra tijd krijgen om samen met het gezin uit de Bijbel te lezen en tot God te bidden. Of misschien een periode om iets nieuws uit te proberen: uw kind hardop laten te bidden met behulp van de gebedshand.

Veel kinderen vinden het eng om hardop te bidden of houden er niet van. Toch is bidden één van de belangrijkste aspecten uit het leven van een christen. Het is goed dat kinderen dit van jongs af aan leren. Met deze gebedskalender willen we u helpen door iedere dag twee gebedspunten te geven.

Er wordt vanuit gegaan dat de gebedskalender wordt gebruikt op een moment dat er ook een stukje uit de Bijbel wordt gelezen, bij de avondmaaltijd bijvoorbeeld. Zo wordt er niet alleen een gebedspunt aangereikt, maar ook een koppeling gemaakt tussen het gelezen Bijbelgedeelte en het gebed. Hieronder kunt u de gebedskalender bekijken.

Nog niet bekend met de gebedshand? Lees dan het artikel hierover.


Bekijk op volledig scherm (opent nieuw tabblad)

LCJ

Het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) is een jongerenorganisatie in de Christelijke Gereformeerde Kerken met hart en zorg voor alle jongeren van de gemeenten.

Tags
Vakantie
Geloofsopvoeding
Bidden
0-3 jaar
4-7 jaar
8-12 jaar
Literatuurtip
Doopbox voor ouders

Met de doopbox biedt u als kerkenraad ouders en verzorgers een inhoudsvol cadeau. Het is een manier om ouders bewust te maken van hun prachtige taak in de christelijke opvoeding. De doopbox is zo ontworpen dat u de mogelijkheid heeft zelf nog aanvullend iets toe te voegen. Lees voor meer informatie de blog over dit materiaal.

Magazine Geloof in het gezin

Bij de lancering van de website hebben wij een eenmalig magazine uitgegeven met interessante artikelen, handige tips, overzichten, ervaringsverhalen, links en nog veel meer. Inspirerend om zelf te lezen, maar ook opbouwend om samen met een vriendin te bespreken of op een opvoedkring te behandelen!

Bekijk het magazine hieronder online.

De allerbeste wensen. Aan de slag met opvoedingsidealen

Een boek over opvoedingsidealen dat richting geeft aan ouders om dagelijkse keuzes te maken. Het boek is ook geschikt om met uw partner of met een kring te bespreken door de gespreksvragen die erin staan.

Dit boek gaat over jouw handelen als opvoeder en je opvoedingsidealen die hieronder liggen. Het nadenken over die idealen en de praktische invulling ervan blijkt voor veel ouders motiverend en helpend. Vanuit de Bijbel doen de auteurs je handreikingen om na te denken over je eigen opvoedingsidealen en over hoe je die in praktijk kunt brengen.

Ieder hoofdstuk stelt een door ouders veel genoemd opvoedingsideaal aan de orde: een gelovig kind, een gelukkig kind, een sociaal kind, een zelfstandig kind, een succesvol kind en een verantwoordelijk kind. Naast informatie over het ideaal bevat elk hoofdstuk voorbeelden, verwerkingsopdrachten, verdiepingskaders en een Bijbelstudie. Het boek is uitstekend geschikt voor een kring of cursus over opvoeden en kan ook goed individueel worden gebruikt.

Ook de projectleiders van Geloof in het gezin hebben een bijdrage geleverd aan dit boek.

Download hieronder hoofdstuk 6 uit dit boek!