"Ga je toch eens wassen"

8 juni
LCJ
Als wij thuis via een scherm een kerkdienst meemaken, missen we een heleboel van het gemeente-zijn. Toch heb ik ook iets gevonden waar ik de thuisdienst om waardeer. Het is wat in beeld komt zodra de predikant aankondigt dat we gaan bidden: het doopvont.

De eerste keer dat ik het zag gebeuren, vroeg ik me af waarom nu juist het doopvont in beeld kwam. Blijkbaar wilde de cameraman niet op de preekstoel richten. Waar dan wel op? Het psalmbord en de collectezakken komen elk op hun tijd in beeld. Het doopvont is dan nog over. Oké, dan richten we de camera tijdens het gebed op het doopvont. Zou het zo gegaan zijn?

De tweede keer was ik erop voorbereid en keek ik ernaar uit. Het herinnert me aan Gods beloften. Voor mezelf, voor de kinderen. Geloof ik Hem op Zijn Woord? Geloven zij Hem op Zijn Woord? En dan die link tussen de doop en het gebed, die hier zichtbaar wordt. In hoeveel van mijn gebeden is die link afwezig en bid ik alsof God nooit heeft gesproken?

De daaropvolgende keren steeg er een dankgebed op uit m’n hart, in die paar seconden voor het grote gebed. “De doop, wat is die toch rijk, HEERE! Leer mij er steeds meer van en leer het ook mijn kinderen.”

Hoe gaat het als ik de dienst weer in het kerkgebouw meemaak? Verdwijnt het doopvont dan uit m’n blikveld? Ik kijk naar buiten. Er speelt een jongen: Piet de Smeerpoets. “Ga je toch eens wassen”, vertel ik hem als hij binnenkomt. En dan valt het kwartje bij mij: het doopvont is niet het teken van de doop. Ik hoef het niet te doen met die paar keer per week. Ik krijg dagelijks vele herinneringen aan de doop, maar ik zag ze niet. Water, dat is het teken dat God gaf.

Tekst: Margreet van den Berg – van Brenk

LCJ

Het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) is een jongerenorganisatie in de Christelijke Gereformeerde Kerken met hart en zorg voor alle jongeren van de gemeenten.

Tags
Doop
Dagelijks leven
0-3 jaar
4-7 jaar
8-12 jaar
13-16 jaar
Literatuurtip
Geloven in opvoeden

Het boek geeft ouders adviezen en vaardigheden mee die hen helpen weer in hun opvoeding te gaan geloven. En ouders worden toegerust om gestalte te geven aan de geloofsopvoeding in het gezin.

In het werkboek dat erbij aangeschaft kan worden, staan vragen en werkvormen om mee aan de slag te gaan.

Ruimte door regels

Een kind zonder grenzen in de opvoeding heeft het niet getroffen. In dit boek maakt Sarina Brons duidelijk hoe belangrijk, veilig en waardevol het stellen van grenzen voor je kind is. Alle belangrijke elementen komen daarbij aan de orde, zoals belang, doel en uitwerking van grenzen, de moeite om grenzen te stellen en de verhouding tussen grenzen, liefde en verantwoordelijkheid.
Steeds met duidelijke uitleg, adviezen en tips. Door middel van prikkelende vragen in de tekst wil de auteur ouders daarnaast laten nadenken over hun eigen keuzes en oplossingen.
Ze bemoedigt ouders met haar visie dat grenzen je kind helpen om op een goede manier groot te worden.

Parenting Children Course

De Parenting Children Course is een plek voor ontmoeting, herkenning en inspiratie. Je praat samen met andere ouders over herkenbare uitdagingen en ontvangt handvatten, tips en nieuwe ideeën voor thuis. Want iedere ouder wil graag het beste voor zijn kind!

Loop je rond met vragen over opvoeding? Vraag je je af hoe jij je kinderen kunt stimuleren in hun ontwikkeling? Hoe je belangrijke waarden integreert in je opvoeding? Ben je op zoek naar een juiste balans tussen loslaten en grenzen stellen? Dan is Parenting Children Course echt iets voor jou! De cursus is voor ouders van 0 tot 10-jarigen. Het is voor iedere ouder, ongeacht burgerlijke staat, culturele achtergrond of levensovertuiging. De Parenting Children Course is gebaseerd op christelijke principes, maar is relevant voor zowel christelijke als niet-christelijke opvoeders.