“En geeft alstublieft dat ik eindelijk een puppy mag”

14 maart
Sestra mama
Bidden met je kinderen is prachtig. Hun onbevangenheid is vaak een geweldige spiegel voor onszelf. Bidden met kinderen kan ook confronterend en lastig zijn. ‘Begin klein. God is blij met ieder oprecht gebed.’

Het is een doordeweekse avond. Ik breng onze jongste dochter naar bed, en zoals gebru9ikelijk kletsen we nog even met elkaar, voordat we de dag met gebed afsluiten. Ik luister glimlachend naar de dingen waarvoor ze God dankt en bidt, totdat ze de finale inzet: ‘… en geef alstublíéft dat ik eindelijk een puppy mag. Amen.’ Pardon, een puppy?

Onverhoorde kindergebeden
Gebeden van kinderen zijn vaak vrij concreet en meetbaar. Een puppy, een nieuwe fiets, dat opa of oma weer beter mag worden … Niet al die kindergebeden worden verhoord en dat kan lastig zijn. Dat wordt bevestigd door het verhaal van een oud-klasgenoot, die als kind jarenlang bad voor een broertje of zusje. ‘Toen ik later begreep dat mijn ouders er bewust voor zorgden dat er géén broertje of zusje zou komen, heb ik het er best moeilijk mee gehad dat ik bleek te bidden voor iets wat mijn ouders blijkbaar juist niet wilden laten gebeuren.’

Hoe werkt dat in zo’n kinderhoofdje en hoe ga je daar als ouders mee om? Ik trek aan de bel bij Cary Lenstra. Cary is kinder- en jeugdpsycholoog en bestuurslid van Stichting New Wine, waar ze het onderwerp ‘gebed’ als aandachtsgebied heeft. ‘Jonge kinderen nemen het leven vaak zoals het komt’, stelt Cary gerust. Onverhoorde gebeden hoeven niet per definitie ingewikkeld te zijn voor kinderen, maar kunnen natuurlijk wel vragen oproepen.’ Cary wijst mij erop dat de relatie tussen God en ons op dit gebied vergelijkbaar is met de relatie tussen ouders en kinderen. ‘Als ouder geef je niet toe aan alle wensen van jouw kind, omdat je weet dat ze niet allemaal veilig of reëel zijn. Een kind heeft dat van je aan te nemen. Zo is het ook bij God. Je kunt kinderen al jong uitleggen dat ze niet alles krijgen wat ze willen. God heeft daar zijn redenen voor. Die zijn voor ons niet altijd zichtbaar, maar we mogen erop vertrouwen dat Hij het beste met ons voorheeft.’

In het geval van gebeden in de puppy-categorie kan ik daar inkomen, maar als een kind om genezing voor een ziek familielid bidt en er geen genezing komt? ‘Het is heel belangrijk om verdriet in gebed te benoemen’ drukt Cary me op het hart. ‘Kinderen mogen ervaren dat er verdriet mag zijn. Ooit zal dat anders zijn, dan heeft niemand meer verdriet of pijn. Af en toe laat God ons al een glimp van de nieuwe wereld zien, bijvoorbeeld wanneer een gebed om genezing wordt verhoord. We mogen met verwachting uitkijken naar een nieuwe hemel en aarde. Tot die tijd zullen we ook de gebrokenheid van de wereld blijven ervaren. Geef als ouder gerust aan dat je het zelf ook niet altijd begrijpt. Een kind mag best weten dat volwassenen soms worstelen met dit onderwerp. Openheid en eerlijkheid zetten de deur open naar vertrouwen op God en dat is belangrijk voor later.’

Jong geleerd is oud gedaan
Met ‘later bedoelt Cary de puberleeftijd en daarna. ‘Op jongere leeftijd leg je de basis voor een gebedsleven met God’, stelt ze. ‘Als ouder bid je waarschijnlijk dagelijks voor jouw kind. Zodra de taalontwikkeling goed op gang komt, kun je ook gaan bidden mét jouw kind. Laat jouw kind het “amen” herhalen, zing samen een zegenliedje en bouw dit steeds verder uit.’ Cary wijst erop dat zowel vaste als spontane gebedsmomenten belangrijk zijn. ‘Vaste moment geven structuur aan een dag en vormen een goede gewoonte waar een kind lang aan vast kan blijven houden. Spontane momenten laten zien dat je God overal bij betrekt. Geef daarin zelf een goed voorbeeld, door bijvoorbeeld met jouw kind te bidden als het gevallen is, of te danken wanneer je geniet van een boswandeling.’ Cary zwijgt even. ‘Wat ik verder zou willen meegeven: leer kinderen bovendien om voor elkaar te bidden. Dat kan bij een maaltijd aan tafel, maar ok als ritueel bij een verjaardag.’

En als kinderen daar niet op zitten te wachten? Niet iedere puber ziet het zitten om samen te bidden. ‘Samen bidden moet nooit onder dwang gebeuren’, vindt Cary. ‘Op een bepaalde leeftijd willen niet alle kinderen meer samen hardop bidden. Laat merken dat je dit oké vindt, en dat je het fijn vindt dat jouw zoon of dochter zelf het contact met God zoekt in gebed. Spreek vertrouwen uit. Wanneer samen bidden ongemakkelijk voelt, zal een kind negatieve gevoelens aan gebed koppelen en wordt de drempel steeds hoger.’

Over de drempel stappen
Die drempel hoeft niet alleen door kinderen ervaren te worden. Bidden met je kind kan ok voor ouders kwetsbaar en ongemakkelijk aanvoelen. Heeft Cary daar tips voor? ‘Klein beginnen’, is haar advies. ‘Het klinkt misschien wat gek, maar hardop bidden is te leren. Het is niet nodig om meteen hoge eisen aan jezelf te stellen. Begin bijvoorbeeld met een kort dankgebed en voeg daar gaandeweg gebedspunten aan toe. Probeer ook eens hardop te bidden als je alleen bent. Door dit vaker te doen, wordt het iedere keer iets meer eigen. God is blij met ieder oprecht gebed.’


Tekst: Judith van Helden

Sestra mama

Sestra mama is hét magazine voor elke moeder. Voor de mama die (continu) op zoek is naar work-lifebalans en tijd voor zichzelf en haar omgeving. Volg Sestra op Instagram www.instagram.com/sestramama/

Tags
Bidden
0-3 jaar
4-7 jaar
8-12 jaar
Literatuurtip
Magazine Geloof in het gezin

Bij de lancering van de website hebben wij een eenmalig magazine uitgegeven met interessante artikelen, handige tips, overzichten, ervaringsverhalen, links en nog veel meer. Inspirerend om zelf te lezen, maar ook opbouwend om samen met een vriendin te bespreken of op een opvoedkring te behandelen!

Bekijk het magazine hieronder online.

De allerbeste wensen. Aan de slag met opvoedingsidealen

Een boek over opvoedingsidealen dat richting geeft aan ouders om dagelijkse keuzes te maken. Het boek is ook geschikt om met uw partner of met een kring te bespreken door de gespreksvragen die erin staan.

Dit boek gaat over jouw handelen als opvoeder en je opvoedingsidealen die hieronder liggen. Het nadenken over die idealen en de praktische invulling ervan blijkt voor veel ouders motiverend en helpend. Vanuit de Bijbel doen de auteurs je handreikingen om na te denken over je eigen opvoedingsidealen en over hoe je die in praktijk kunt brengen.

Ieder hoofdstuk stelt een door ouders veel genoemd opvoedingsideaal aan de orde: een gelovig kind, een gelukkig kind, een sociaal kind, een zelfstandig kind, een succesvol kind en een verantwoordelijk kind. Naast informatie over het ideaal bevat elk hoofdstuk voorbeelden, verwerkingsopdrachten, verdiepingskaders en een Bijbelstudie. Het boek is uitstekend geschikt voor een kring of cursus over opvoeden en kan ook goed individueel worden gebruikt.

Ook de projectleiders van Geloof in het gezin hebben een bijdrage geleverd aan dit boek.

Download hieronder hoofdstuk 6 uit dit boek!

Geloven in opvoeden

Het boek geeft ouders adviezen en vaardigheden mee die hen helpen weer in hun opvoeding te gaan geloven. En ouders worden toegerust om gestalte te geven aan de geloofsopvoeding in het gezin.

In het werkboek dat erbij aangeschaft kan worden, staan vragen en werkvormen om mee aan de slag te gaan.