Eend en/of schaap

4 maart
LCJ
Het was een tijdrovend klusje, maar ik kan nu zeggen dat ik bijna twintig leidinggevenden uit diverse CGK’s heb gesproken. Dat kan ik mooi afvinken op m’n to do-list. In m’n hoofd ben ik echter nog niet klaar met die mensen. Wat een liefde, inzet en doorzettingsvermogen proefde ik soms door de telefoon. Om stil van te worden.

Bij het LCJ ben ik een vreemde eend in de bijt, omdat ik me vooral richt op gezinnen. Als m’n collega’s het hebben over leidinggevenden, begin ik iets te roepen over ouders. “Denk nou aan de mensen die het allerallerbelangrijkst zijn in het leven van een kind.” En dat accepteren ze dan, want iedereen weet dat het waar is. Je hoeft maar naar je eigen leven te kijken om het bevestigd te zien.

Leidinggevenden en ouders, ik wil zo graag dat ze elkaar versterken. Een zondagsschooljuf vroeg ooit concreet hoe ze dat zou kunnen doen. Voor het bidden had ik wel een idee. Ik hoef namelijk niet zo ver te zoeken om kinderen te vinden die het lastig vinden om hardop in eigen woorden te bidden.

Een paar weken later hoorde ik iets over haar aanpak. De eerstvolgende keer dat ze de groep voor zich had, vroeg ze of een van de kinderen wilde bidden. Het bleef stil. Ze dacht niet: “Zie je wel. Dat werkt niet.” Ze dacht: “Blijkbaar is het nog niet veilig genoeg. Ik hoop dat het onderlinge vertrouwen groeit en er een volgende keer wel iemand wil. Ik blijf het proberen.” En ja hoor, haar hoop werd niet beschaamd. De keer erop meldde zich een meisje om te danken.

Laat deze zondagsschooljuf geen vreemde eend in de bijt zijn. Het meisje evenmin. Laat die eenden trouwens maar los. Ik hoop op schapen. Als er dan eentje over de dam is, volgen er meer.

Tekst: Margreet van den Berg - van Brenk

LCJ

Het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) is een jongerenorganisatie in de Christelijke Gereformeerde Kerken met hart en zorg voor alle jongeren van de gemeenten.

Tags
Bidden
4-7 jaar
8-12 jaar
Literatuurtip
Magazine Geloof in het gezin

Bij de lancering van de website hebben wij een eenmalig magazine uitgegeven met interessante artikelen, handige tips, overzichten, ervaringsverhalen, links en nog veel meer. Inspirerend om zelf te lezen, maar ook opbouwend om samen met een vriendin te bespreken of op een opvoedkring te behandelen!

Bekijk het magazine hieronder online.

De allerbeste wensen. Aan de slag met opvoedingsidealen

Een boek over opvoedingsidealen dat richting geeft aan ouders om dagelijkse keuzes te maken. Het boek is ook geschikt om met uw partner of met een kring te bespreken door de gespreksvragen die erin staan.

Dit boek gaat over jouw handelen als opvoeder en je opvoedingsidealen die hieronder liggen. Het nadenken over die idealen en de praktische invulling ervan blijkt voor veel ouders motiverend en helpend. Vanuit de Bijbel doen de auteurs je handreikingen om na te denken over je eigen opvoedingsidealen en over hoe je die in praktijk kunt brengen.

Ieder hoofdstuk stelt een door ouders veel genoemd opvoedingsideaal aan de orde: een gelovig kind, een gelukkig kind, een sociaal kind, een zelfstandig kind, een succesvol kind en een verantwoordelijk kind. Naast informatie over het ideaal bevat elk hoofdstuk voorbeelden, verwerkingsopdrachten, verdiepingskaders en een Bijbelstudie. Het boek is uitstekend geschikt voor een kring of cursus over opvoeden en kan ook goed individueel worden gebruikt.

Ook de projectleiders van Geloof in het gezin hebben een bijdrage geleverd aan dit boek.

Download hieronder hoofdstuk 6 uit dit boek!

Geloven in opvoeden

Het boek geeft ouders adviezen en vaardigheden mee die hen helpen weer in hun opvoeding te gaan geloven. En ouders worden toegerust om gestalte te geven aan de geloofsopvoeding in het gezin.

In het werkboek dat erbij aangeschaft kan worden, staan vragen en werkvormen om mee aan de slag te gaan.