Een hekje

13 juli
CGJO
​Onze kerk staat vlak bij het riviertje de Berkel. Wanneer we na de dienst samen buiten koffiedrinken, kunnen kinderen zo om de kerk heen lopen en buiten het zicht te water raken. Een paar jaar terug kwam iemand op het idee om een hekje te plaatsen, zodat kinderen niet meer zomaar naar de lieve eendjes in het water kunnen lopen. Een geruststellende gedachte voor de ouders van onze peuters.

De kerk voelt voor mijn kinderen als een veilige plek. Ik ken de mensen die met ze optrekken en ik vertrouw hen voor 100%. Toch zijn er als ik er objectief naar kijk genoeg risico’s. Als ik de verhalen hoor waaruit blijkt dat de kerk niet altijd een veilige plek was, realiseer ik me dat dit in mijn kerk ook kan gebeuren. Een verschrikkelijke gedachte waar ik buikpijn van krijg.

Toch is het raar. Toen ik mijn zoontje wegbracht naar de peuterspeelzaal waar op dat moment maar één leidster was, had ik daar mijn bedenkingen bij. Toen ik een week later weer één leidster trof heb ik gevraagd: ‘Ben je alleen? En hoe zit het dan met het vierogen principe?’ Waarom let ik wel op de veiligheid bij onze peuterspeelzaal en niet in de kerk? Ben ik bang om wantrouwend over te komen richting mijn broeders en zusters?

Maar aan de andere kant: wij als ouders hebben de taak om voor de veiligheid van onze kinderen te zorgen. En als kerklid hebben we ook de taak om samen zorg te dragen voor een veilige kerk. De map en training ‘Veilig Jeugdwerk’ van de CGJO kunnen de kerken hierbij helpen. Een Verklaring Omtrent Gedrag vragen of het laten ondertekenen van een gedragscode is echt niet raar. We zetten toch ook een hekje neer om onze kinderen voor verdrinking te behoeden?

Kasper van Helden
Projectleider bij Geloof in het gezin vanuit de CGJO

CGJO

De Christelijke Gereformeerde Jeugdwerk Organisatie is één van de twee jeugdwerkorganisaties binnen de CGK. De CGJO onderscheidt zich in toerusting op maat voor clubs, verenigingen, kerkenraden, ouders en zondagsscholen.

Tags
Kerk
Gemeente
Dagelijks leven
0-3 jaar
4-7 jaar
Literatuurtip
Magazine Geloof in het gezin

Bij de lancering van de website hebben wij een eenmalig magazine uitgegeven met interessante artikelen, handige tips, overzichten, ervaringsverhalen, links en nog veel meer. Inspirerend om zelf te lezen, maar ook opbouwend om samen met een vriendin te bespreken of op een opvoedkring te behandelen!

Bekijk het magazine hieronder online.

Themamap Geloofsopvoeding

Veel ouders worden graag ondersteund in de (geloofs)opvoeding van hun kinderen. De kerk kan hierin een belangrijke rol spelen. Deze themamap staat vol met materiaal waarmee ouders in de kerk kunnen worden ondersteund bij de (geloofs)opvoeding. Deze map biedt twee uitgewerkte diensten, een handleiding voor een themabijeenkomst met ouders en een vijftal gezinsmomenten waarmee gezinnen thuis aan de slag kunnen gaan.

Geloven in opvoeden

Het boek geeft ouders adviezen en vaardigheden mee die hen helpen weer in hun opvoeding te gaan geloven. En ouders worden toegerust om gestalte te geven aan de geloofsopvoeding in het gezin.

In het werkboek dat erbij aangeschaft kan worden, staan vragen en werkvormen om mee aan de slag te gaan.