Een Bijbel die helpt om gesprekken uit te lokken

9 april
LCJ

En Geertje, hoeveel van jouw werkuren voor het LCJ zitten er in deze gespreksbijbel?

“Tja, dat zijn er een heleboel geworden…”

Wat heb je in die uren gedaan?

“Een van de klussen die mijn tijd opslokten, was het maken van extra tussenkopjes. In de gespreksbijbel zijn de perikopen namelijk maximaal tien verzen lang. Hiermee hopen we dat de stukjes voor een kind behapbaar zijn. Het was een prachtig monnikenwerk om zo door de hele Bijbel heen te kruipen. Soms was het ook een uitdaging. Bijvoorbeeld bij heel lange hoofdstukken waar dan veel extra tussenkopjes gemaakt moeten worden, of bij lastige hoofdstukken uit de profetieën waar je moet zoeken naar goede momenten op de kopjes toe te voegen én begrijpelijke omschrijvingen voor die kopjes.

Als redactielid van de gespreksbijbel was ik vanuit het LCJ bij het hele proces betrokken. Eerst met elkaar een concept uitdenken, de hoofdlijnen uitzetten, nadenken over de vormgeving. Later keek ik mee met de proefstukjes, las ik mee met de hoofdredacteur en mocht ik meedenken over afbeeldingen en de extra’s die worden toegevoegd. Bij de extra’s moet je denken aan leeslijnen en diverse verwerkingen.

Omdat we graag willen dat kinderen de Bijbelse kernwoorden kennen en begrijpen, hebben we die in aparte stukjes uitgelegd. Dan moet je denken aan woorden als goedertierenheid, verbond, genade, eeuwigheid en kindschap. Bij de uitleg richtte ik me op kinderen van 8 tot 12 jaar. Ruim zeventig van zulke sleutelwoorden hebben een plek in deze Bijbel gekregen. Bij ieder sleutelwoord staan twee tekstverwijzingen, een naar het Oude en een naar het Nieuwe Testament. Op deze manier kunnen de lezers gelijk zien hoe een woord in de Bijbel wordt gebruikt. De sleutelwoorden staan op drie plekken: bij de uitleg van de teksten waarnaar verwezen wordt en in een lijst achterin de Bijbel.”

In dit project is ook gewerkt met vrijwilligers. Hoe kun je dan de kwaliteit van het geschrevene garanderen?

“Inderdaad zijn er heel veel vrijwilligers betrokken geweest. Zonder hen was deze gespreksbijbel er niet gekomen! Een vrijwilliger leverde eerst een paar proefstukjes aan. Deze werden door de hoofdredacteur van commentaar voorzien en besproken. Als ze inhoudelijk goed waren, ging hij met meer Bijbelgedeelten aan de slag.

De hoofdredacteur, ds. Ewout van der Noort, is door al deze bijdragen gegaan en heeft er één geheel van gemaakt. Als redactie dachten we hierin met hem mee. Het was dus zeker niet zo dat wat de vrijwilligers inleverden, zo direct in de gespreksbijbel is gekomen. We hebben hard gewerkt om er een eenheid van te maken.”

De stroom nieuwe Bijbels is niet te stoppen. Waarom moest er nog eentje bij?

“Tja… ik denk dat deze Bijbel uniek is. Met de gespreksbijbel is geprobeerd de volledige Bijbel dicht bij het kind te brengen, door leesprikkels, gespreksstukjes en interessante weetjes en afbeeldingen toe te voegen. In het gezin, op school of vereniging kom je met deze Bijbel makkelijker in gesprek over het gelezene en wordt het kind geprikkeld om de Bijbel te lezen. En ik denk zeker dat we daarin geslaagd zijn. Ik ben er erg blij mee. Allermeest vanwege de vaste onderdelen die bij elk hoofdstuk terugkomen: leesprikkel (in het geel, aan het begin van elk hoofdstuk), gesprek (in het rood, tijdens of aan het eind van elk hoofdstuk) en uitleg (in een blauw kader, op verschillende plaatsen in de hoofdstukken) Maar ook vanwege de vormgeving en de extra’s als leesroosters en diverse verwerkingen om anders bezig te zijn met het Bijbel lezen.”

Is de HSV-gespreksbijbel een kopie van de Samenleesbijbel, maar dan natuurlijk met een andere vertaling?

“Nee hoor, dit is geen kopie. Het grote verschil zit hem hierin dat wij bij de hele Bijbel verwerkingen toevoegen, zodat je bij élk hoofdstuk eenvoudig in gesprek kunt komen met je kind. Daar zit natuurlijk een duidelijk gedachte achter: het is goed om met je kind de héle Bijbel te lezen. Prachtig toch dat ik een hoofdstuk uit Job of Romeinen aan tafel kan lezen en dat er dan in heel eenvoudige woorden uitleg gegeven wordt en wat vragen gesteld die uitnodigen om met een kind van 8 jaar hierover in gesprek te gaan. Van ouders hoor ik dat ze hiernaar zochten, maar het tot nu toe niet konden vinden. En nu is het dus beschikbaar!

Daarnaast houdt de gespreksbijbel de ‘bijbelwoorden’ vast. Ze zijn niet weg-vertaald, maar worden gebruikt én uitgelegd. Ontzettend belangrijk om de rijke inhoud van deze woorden bij onze kinderen te brengen!”

Wat vindt je dochter van deze nieuwe Bijbel?

“Onze dochter van 7 is er enthousiast over! De Bijbel ziet er namelijk mooi uit, met platen en foto’s, en de tussenstukjes nodigen echt uit tot lezen. Mooi om te merken hoe iets waar ik zo’n tijd samen met vele anderen mee bezig ben geweest, nu in ons eigen gezin goed blijkt te werken. Tijdens het werken eraan en ook nu is mijn gebed dat de gespreksbijbel tot rijke zegen is in de gezinnen!”

Tekst: Margreet van den Berg- van Brenk (LCJ)

LCJ

Het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) is een jongerenorganisatie in de Christelijke Gereformeerde Kerken met hart en zorg voor alle jongeren van de gemeenten.

Tags
Bijbellezen
In gesprek
8-12 jaar
Literatuurtip
Gezinsmomenten rond verhuizing

Een verhuizing is een grote overgang voor je kind. Daarom is het goed om je kind erop voor te bereiden. Deze handreikingen voor gezinsmomenten helpen je daarbij. Er zijn Bijbelgedeelten en vragen om te praten over Bijbelse personen die gingen verhuizen. Samen met je kind ontdek je hoe het voor hen was en wat God voor hen betekende in die tijd.

De allerbeste wensen. Aan de slag met opvoedingsidealen

Een boek over opvoedingsidealen dat richting geeft aan ouders om dagelijkse keuzes te maken. Het boek is ook geschikt om met uw partner of met een kring te bespreken door de gespreksvragen die erin staan.

Dit boek gaat over jouw handelen als opvoeder en je opvoedingsidealen die hieronder liggen. Het nadenken over die idealen en de praktische invulling ervan blijkt voor veel ouders motiverend en helpend. Vanuit de Bijbel doen de auteurs je handreikingen om na te denken over je eigen opvoedingsidealen en over hoe je die in praktijk kunt brengen.

Ieder hoofdstuk stelt een door ouders veel genoemd opvoedingsideaal aan de orde: een gelovig kind, een gelukkig kind, een sociaal kind, een zelfstandig kind, een succesvol kind en een verantwoordelijk kind. Naast informatie over het ideaal bevat elk hoofdstuk voorbeelden, verwerkingsopdrachten, verdiepingskaders en een Bijbelstudie. Het boek is uitstekend geschikt voor een kring of cursus over opvoeden en kan ook goed individueel worden gebruikt.

Ook de projectleiders van Geloof in het gezin hebben een bijdrage geleverd aan dit boek.

Download hieronder hoofdstuk 6 uit dit boek!

Magazine Geloof in het gezin

Bij de lancering van de website hebben wij een eenmalig magazine uitgegeven met interessante artikelen, handige tips, overzichten, ervaringsverhalen, links en nog veel meer. Inspirerend om zelf te lezen, maar ook opbouwend om samen met een vriendin te bespreken of op een opvoedkring te behandelen!

Bekijk het magazine hieronder online.