Durven loslaten

4 oktober
Ds. Arie van der Veer
De kerkenraad vroeg een gemeentelid naar de adressen van haar kinderen. Het was opgevallen dat hun namen nog steeds in de gemeentegids stonden. De kinderen waren allang het huis uit. Ze waren nooit uitgeschreven. Daar had zij voor gewaakt. Ze wist wel dat de kinderen niets meer hadden met de kerk en weinig deden aan het geloof. Maar uitschrijven voelde voor haar hetzelfde als afschrijven.

Je kinderen loslaten. Wat is dat moeilijk!

Ken je de drie verhalen uit Lucas 15? Over de herder die een schaap kwijt is. Over de vrouw die een kostbaar muntje miste. Over een vader die afscheid nam van zijn zoon. Uitgerekend die vader speelt daarin een bewuste rol. Hij houdt zijn zoon niet tegen, maar laat hem gaan. Hij geeft hem ook nog geld mee. Hij had toch ook kunnen zeggen: ‘Wacht maar tot ik er niet meer ben.’

Je zoon vrijwillig laten gaan. Hoe leg je dat aan anderen uit? Want dat willen we graag. We willen een reden geven of een oorzaak aanwijzen. Het ligt daarbij vaak aan een ander. We vertellen dat er nooit iemand op bezoek is geweest en dat de kerk niet naar ze heeft omgekeken. Diep in je hart weet je wel beter.

Die herder kon zeggen: ‘Ik heb niet goed opgelet. Ineens was dat schaap weg. Daarna heb ik er wel alles aan gedaan om het te zoeken.’ Die vrouw kon zeggen dat ze er helemaal niets van snapte. Ze kon het muntje niet missen. Ze had het hele huis doorzocht. Haar viel nauwelijks iets te verwijten. Maar hoe zit het met die vader? Hij werkte mee! Hij liet zijn zoon bewust gaan.

Hardop zeggen dat je je kind hebt laten gaan. Dat durf je niet. Je voelt je immers schuldig. Loslaten is heel moeilijk. Niet alleen datgene loslaten wat er is, maar vooral datgene wat er niet is. Dromen, vrome wensen en idealen loslaten. Het is zo anders gegaan met je kind. Dat doet vreselijk veel pijn en geeft veel verdriet. Je kind loslaten.

Die oudste zoon bleef op de boerderij. Hij nam de tradities over en volgde zijn vader op. Beter kan niet, zou je zeggen. Maar is dat echt zo?

Durven loslaten. Heeft God dat ook niet met de mens gedaan? Adam en Eva mochten zelf kiezen.

Ds. Arie van der Veer

Ds. Arie van der Veer is predikant in de CGK en actief voor de Evangelische Omroep.

Tags
Bijbellezen
13-16 jaar
Literatuurtip
Gezinsmomenten rond verhuizing

Een verhuizing is een grote overgang voor je kind. Daarom is het goed om je kind erop voor te bereiden. Deze handreikingen voor gezinsmomenten helpen je daarbij. Er zijn Bijbelgedeelten en vragen om te praten over Bijbelse personen die gingen verhuizen. Samen met je kind ontdek je hoe het voor hen was en wat God voor hen betekende in die tijd.

Magazine Geloof in het gezin

Bij de lancering van de website hebben wij een eenmalig magazine uitgegeven met interessante artikelen, handige tips, overzichten, ervaringsverhalen, links en nog veel meer. Inspirerend om zelf te lezen, maar ook opbouwend om samen met een vriendin te bespreken of op een opvoedkring te behandelen!

Bekijk het magazine hieronder online.

De allerbeste wensen. Aan de slag met opvoedingsidealen

Een boek over opvoedingsidealen dat richting geeft aan ouders om dagelijkse keuzes te maken. Het boek is ook geschikt om met uw partner of met een kring te bespreken door de gespreksvragen die erin staan.

Dit boek gaat over jouw handelen als opvoeder en je opvoedingsidealen die hieronder liggen. Het nadenken over die idealen en de praktische invulling ervan blijkt voor veel ouders motiverend en helpend. Vanuit de Bijbel doen de auteurs je handreikingen om na te denken over je eigen opvoedingsidealen en over hoe je die in praktijk kunt brengen.

Ieder hoofdstuk stelt een door ouders veel genoemd opvoedingsideaal aan de orde: een gelovig kind, een gelukkig kind, een sociaal kind, een zelfstandig kind, een succesvol kind en een verantwoordelijk kind. Naast informatie over het ideaal bevat elk hoofdstuk voorbeelden, verwerkingsopdrachten, verdiepingskaders en een Bijbelstudie. Het boek is uitstekend geschikt voor een kring of cursus over opvoeden en kan ook goed individueel worden gebruikt.

Ook de projectleiders van Geloof in het gezin hebben een bijdrage geleverd aan dit boek.

Download hieronder hoofdstuk 6 uit dit boek!