Doopgeschenkbox

26 september
Geloof in het gezin
Veruit de meeste kinderen in de gemeente zijn gedoopt. Ouders hebben hun ja-woord gegeven. Maar hoe leren we onze kinderen hun doop te begrijpen en hoe worden ouders toegerust om hun kinderen daarin te onderwijzen?

Geloof in het gezin heeft, in samenwerking met diverse partijen, een doopbox samengesteld. Op deze manier willen we ouders inspireren tot een christelijke opvoeding. Met een mix van bezinning en praktische handvatten laten we hen kennismaken met mooie materialen. De inhoud van de doopbox is gelinkt aan de zes thema’s waar Geloof in het gezin ook op het online opvoedplein mee werkt: bidden, bijbellezen, christelijke feestdagen, dagelijks leven, in gesprek en mijlpalen.

De doop is voor ouders een natuurlijk bezinningsmoment. Ze vragen zich af: “Wat wil ik dit kind in z’n leven meegeven?” Op die vraag kunnen kerkenraden inspelen met dit cadeau, dat ouders de weg van de christelijke opvoeding wijst.

Kerkenraden kunnen de doopbox aan ouders overhandigen rond de doop van hun kindje. Er is ook de mogelijkheid om zelf nog iets (persoonlijks) toe te voegen aan de doopbox.

Bestellen
Doopboxen zijn te bestellen voor €1,00 per stuk, excl. administratie- en leveringskosten.

Bestel nu de doopbox

Geloof in het gezin

Geloof in het gezin wil ouders en kerken inspireren en ondersteunen bij de christelijke opvoeding. Het LCJ en de CGJO zetten zich daarvoor in en schrijven voor deze website artikelen, blogs en materialen.

Tags
Bijbels opvoeden
Doop
Mijlpalen
0-3 jaar
Literatuurtip
Gezinsmomenten rond verhuizing

Een verhuizing is een grote overgang voor je kind. Daarom is het goed om je kind erop voor te bereiden. Deze handreikingen voor gezinsmomenten helpen je daarbij. Er zijn Bijbelgedeelten en vragen om te praten over Bijbelse personen die gingen verhuizen. Samen met je kind ontdek je hoe het voor hen was en wat God voor hen betekende in die tijd.

Doopbox voor ouders

Met de doopbox biedt u als kerkenraad ouders en verzorgers een inhoudsvol cadeau. Het is een manier om ouders bewust te maken van hun prachtige taak in de christelijke opvoeding. De doopbox is zo ontworpen dat u de mogelijkheid heeft zelf nog aanvullend iets toe te voegen. Lees voor meer informatie de blog over dit materiaal.

Geloven in opvoeden

Het boek geeft ouders adviezen en vaardigheden mee die hen helpen weer in hun opvoeding te gaan geloven. En ouders worden toegerust om gestalte te geven aan de geloofsopvoeding in het gezin.

In het werkboek dat erbij aangeschaft kan worden, staan vragen en werkvormen om mee aan de slag te gaan.