Doe-vader

3 september
CGJO
Laatst werd mij de vraag gesteld: Wat voor vader ben je? Daar moest ik lang over nadenken. Omdat ik er niet echt uitkwam heb ik mijn vrouw om raad gevraagd. “Je bent meer een doe-vader dan een praat-vader,” was haar eerste reactie.

Ik houd er inderdaad van om dingen met de kinderen te doen: wandelen, fietsen, schoonmaken, met lego spelen, touwtjespringen, voetballen, samen stoeien. Het maakt haast niet uit wat het is of ik vind het leuk om het samen te doen. Maar ik ben toch ook wel goed in gesprekken? Ik geef nota bene zelfs trainingen over in gesprek gaan met je kind!

Een paar dagen later zit ik samen met een van onze kinderen rustig aan tafel te fröbelen. Volgens de training een uitgelezen kans voor een goed gesprek: je hoeft elkaar niet aan te kijken, er is rust en tijd, stiltes zijn niet erg omdat we bezig zijn en er zijn verder geen storende factoren om ons heen. Oké, denk ik, nu een goede vraag stellen. Maar ik kan tot mijn verbazing geen goede vraag bedenken.

Blijkbaar ben ik toch meer een doe-vader dan een praat-vader. Misschien wel helemaal prima zo, maar deze vraag heeft me wel weer even scherp gemaakt. Ik wil mezelf meer uitdagen goede vragen te stellen. Ook over onderwerpen die nu niet zo vaak besproken worden. Een jaar terug gingen deden we als gezin regelmatig de uitdaging aan om een onverwachte vraag aan elkaar te stellen. Zoals: Welke koeken vind je het lekkerst? of Wie is je favoriete Bijbelpersoon? Ter inspiratie zoek ik straks op geloofinhetgezin.nl weer even dat leuke lijstje met dertig vragen op. Ik zie uit naar de levendige gesprekken die hopelijk zullen volgen.

CGJO

De Christelijke Gereformeerde Jeugdwerk Organisatie is één van de twee jeugdwerkorganisaties binnen de CGK. De CGJO onderscheidt zich in toerusting op maat voor clubs, verenigingen, kerkenraden, ouders en zondagsscholen.

Tags
Communicatie
Ouderschap
Vragen
In gesprek
8-12 jaar
13-16 jaar
Literatuurtip
Gezinsmomenten rond verhuizing

Een verhuizing is een grote overgang voor je kind. Daarom is het goed om je kind erop voor te bereiden. Deze handreikingen voor gezinsmomenten helpen je daarbij. Er zijn Bijbelgedeelten en vragen om te praten over Bijbelse personen die gingen verhuizen. Samen met je kind ontdek je hoe het voor hen was en wat God voor hen betekende in die tijd.

Magazine Geloof in het gezin

Bij de lancering van de website hebben wij een eenmalig magazine uitgegeven met interessante artikelen, handige tips, overzichten, ervaringsverhalen, links en nog veel meer. Inspirerend om zelf te lezen, maar ook opbouwend om samen met een vriendin te bespreken of op een opvoedkring te behandelen!

Bekijk het magazine hieronder online.

De allerbeste wensen. Aan de slag met opvoedingsidealen

Een boek over opvoedingsidealen dat richting geeft aan ouders om dagelijkse keuzes te maken. Het boek is ook geschikt om met uw partner of met een kring te bespreken door de gespreksvragen die erin staan.

Dit boek gaat over jouw handelen als opvoeder en je opvoedingsidealen die hieronder liggen. Het nadenken over die idealen en de praktische invulling ervan blijkt voor veel ouders motiverend en helpend. Vanuit de Bijbel doen de auteurs je handreikingen om na te denken over je eigen opvoedingsidealen en over hoe je die in praktijk kunt brengen.

Ieder hoofdstuk stelt een door ouders veel genoemd opvoedingsideaal aan de orde: een gelovig kind, een gelukkig kind, een sociaal kind, een zelfstandig kind, een succesvol kind en een verantwoordelijk kind. Naast informatie over het ideaal bevat elk hoofdstuk voorbeelden, verwerkingsopdrachten, verdiepingskaders en een Bijbelstudie. Het boek is uitstekend geschikt voor een kring of cursus over opvoeden en kan ook goed individueel worden gebruikt.

Ook de projectleiders van Geloof in het gezin hebben een bijdrage geleverd aan dit boek.

Download hieronder hoofdstuk 6 uit dit boek!