De perfecte maaltijd bij een onbekend gezin

18 april
Geloof in het gezin
Ineens ben ik onderdeel van een perfecte maaltijd. Het leven bracht mij ergens in het midden des lands, bij een voor mij onbekend gezin. Vijf kinderen van tussen de 12 en 20 hebben zich als jonge olijfbomen rond de tafel geschaard. ​Verder een kalme vader, een bedaarde moeder en ik. De dis wordt geopend met gebed. De Schriftlezing gaat gepaard met geïnteresseerde vragen en intelligente antwoorden. In harmonie wordt het voedsel aangereikt en de gesprekken keuvelen vreedzaam vice versa.

Na een poosje houd ik het niet langer uit. Ik wend mij naar de middelste twee: gasten van de leeftijd waarop ze elkaar doorgaans met plezier kunnen villen en verorberen. "Even serieus," zeg ik. "Gaat het hier altijd zo engelachtig, of zitten jullie de boel te faken omdat er toevallig visite is?"

Aan het gelach te horen vindt iedereen het een grappige vraag. De 16-jarige grijpt - ja, werkelijk waar - liefdevol de hand van haar 14-jarige broer. "We hebben heus weleens ruzie hoor, maar we vinden elkaar écht leuk. Gewoon écht." In de stilte die valt, begint mijn buik luidruchtig te borrelen. Lekker is dat. Is mijn kroost afwezig, zet mijn líjf me voor gek. Ik wijs in de richting van mijn maag- en darmstelsel. "Hoor je dit? Zelfs mijn ingewanden kunnen het maar amper geloven."

De dag erna zit ik weer aan mijn eigen keukentafel. De oudste laat een boer, de middelste rommelt clandestien met zijn smartphone en de jongste heeft een kat op schoot. " Ik at gisteren bij een perfect gezin," drop ik plompverloren. "Gefeliciteerd," mompelt de oudste . "Ga je zeker weer zeiken over tafelmanieren," komt de tweede. "Hoe was het daar dan?' vraagt de derde. "Laat maar," zeg ik moe.

Annemarie van Heijningen

Geloof in het gezin

Geloof in het gezin wil ouders en kerken inspireren en ondersteunen bij de christelijke opvoeding. Het LCJ en de CGJO zetten zich daarvoor in en schrijven voor deze website artikelen, blogs en materialen.

Tags
Maaltijd
Dagelijks leven
8-12 jaar
13-16 jaar
Literatuurtip
Geloven in opvoeden

Het boek geeft ouders adviezen en vaardigheden mee die hen helpen weer in hun opvoeding te gaan geloven. En ouders worden toegerust om gestalte te geven aan de geloofsopvoeding in het gezin.

In het werkboek dat erbij aangeschaft kan worden, staan vragen en werkvormen om mee aan de slag te gaan.

Maak ze sterk

Dit boek is gebaseerd op het trainingsprogramma LEV! van stichting Chris. In Maak ze sterk laten de auteurs zien hoe je een kind kunt leren de juiste keuzes te maken en sterk te staan in allerlei situaties. Het boek is veel breder dan het aanleren van sociale vaardigheden. Door de vragen en korte opdrachten in het boek leent het zich goed voor gebruik op een opvoedkring.

Kinderen en jongeren groeien op in een wereld die zich in razendsnel tempo ontwikkelt. Dat kan ons beangstigen. Maar je bent als opvoeder niet machteloos. Maak ze sterk laat zien hoe je hun kunt leren om de juiste keuzes te maken, bijvoorbeeld over hoe je omgaat met pesten, rouw, seksualiteit en social media. Wietske Noordzij en Erik Smit bieden handvatten om kinderen en jongeren hierin te ondersteunen, vanuit hun ervaring en expertise. Een prettig leesbaar opvoedboek dat echt de diepte ingaat, zonder ingewikkelde theorieën.

Je baby verzorgen is ook opvoeden

Allerlei aspecten van het opvoeden van een baby komen in dit boek aan de orde. Makkelijk leesbaar en veel aandacht voor de praktijk van alledag. Goed te gebruiken voor een opvoedkring door de suggesties voor Bijbelstudies, gespreksvragen en werkvormen achter in het boek. Geschreven door drs. Aline Hoogenboom en dr. Joop Stolk. Dit is het eerste deel in de serie Handboek christelijke opvoeding.

Hoofdstuk 1 van Je baby verzorgen is ook opvoeden