De liefde tussen ouder en kind – vanzelfsprekend?!

24 februari
Generatio
Wie actief is op social media, komt ze waarschijnlijk heel regelmatig tegen: foto’s van prachtige, gelukkige gezinnen. De liefde tussen ouder en kind spat er vanaf. Natuurlijk zijn er ook zat momenten waarop diezelfde ouders hun kinderen wel achter het behang kunnen plakken, momenten die we meestal niet delen op social media. De liefde echter die je als ouder voelt voor je kind(eren) zal iedere ouder bekend voorkomen. Het vormen van de liefdesband tussen ouder en kind is een prachtig gegeven dat God in de schepping heeft gelegd. Het gaat echter niet vanzelf!

Een gezonde liefdesband tussen ouder en kind komt voort uit een veilig hechtingsproces. Met hechting wordt de diepgaande relatie tussen ouder en kind bedoeld, die beide kanten op gaat. Op het moment dat een baby geboren is, is hij* compleet hulpeloos en heeft hij zijn ouders nodig om te overleven. Ouders die er voor hun kind zijn en hem alle liefde en aandacht geven, laten zo hun kind merken dat hij veilig, geliefd, geborgen en belangrijk is. Dit proces van hechting begint duidelijk vorm te krijgen rond de 7 maanden. Er wordt in deze periode het grootste deel van de diepgaande band tussen ouder en kind geweven. Deze band wordt geweven door de fysieke en emotionele beschikbaarheid van zowel ouder als kind. De hechtingsrelatie die ontstaat tussen ouder en kind is de basis voor alle relaties die het kind later aan zal gaan. Daarnaast weten we uit onderzoek dat een veilige hechting bijvoorbeeld bijdraagt aan een positiever zelfbeeld op latere leeftijd.

Als ouder kun je in dit proces je taak op je nemen door fysieke affectiviteit te tonen (bijv. knuffelen, stoeien), fysiek beschikbaar te zijn (bijv. dingen ondernemen met je kind, er zijn als je kind je nodig heeft) en ook emotioneel beschikbaar te zijn (let op de non-verbale en verbale signalen van je kind en reageer daar gepast op). Daarnaast is het belangrijk om duidelijke grenzen te stellen voor je kind. Door tijd en energie te steken in het ontwikkelen van deze band, zal de liefde tussen jou en je kind steeds verder groeien.

Een lastige taak? Op sommige dagen wellicht meer dan op andere. Gelukkig hoef je als ouder deze taak niet alleen aan te gaan. God is in de Bijbel heel helder als het gaat om de relatie tussen ouders en kinderen. Alle teksten daarover doornemen voert te ver, maar er is één tekst die specifiek aan vaders gericht is, maar duidelijk maakt hoe deze relatie verder gebouwd kan worden: ‘Vaders, maak uw kinderen niet verbitterd, maar vorm en vermaan hen bij het opvoeden zoals God dat wil.’ Ef. 6:4. / Spreuken 22:6 ‘Oefen een knaap naar de eis van zijn weg en hij zal daarvan niet afwijken wanneer hij oud geworden is.’/ Er is liefde nodig om te kunnen vermanen en vormen. Zonder liefde leidt het altijd tot bitterheid. Ouder, samen met God mag je werken aan de liefdesband tussen jou en jouw kind en daarbij in je rol als ouder een voorbeeld zijn van de grootste liefde die bestaat: de liefde van God de Vader.

*Vanwege de leesbaarheid van dit artikel wordt het kind overal met ‘hij’ aangeduid. Vanzelfsprekend kan hier ook ‘zij’ worden gelezen.

Tekst: Christa Baksteen

Generatio

Stichting Generatio wil Gods principes doorgeven aan de volgende generatie. Generatio wil de verschillende generaties met elkaar verbinden en laat zich hierbij leiden door de woorden van Psalm 78:1-4 en Maleachi 4:6.

Tags
Hechting
Dagelijks leven
0-3 jaar
4-7 jaar
8-12 jaar
13-16 jaar
Literatuurtip
Geloven in opvoeden

Het boek geeft ouders adviezen en vaardigheden mee die hen helpen weer in hun opvoeding te gaan geloven. En ouders worden toegerust om gestalte te geven aan de geloofsopvoeding in het gezin.

In het werkboek dat erbij aangeschaft kan worden, staan vragen en werkvormen om mee aan de slag te gaan.

Je peuter begrijpen

Peuters kunnen heel lief zijn en tegelijk heel vermoeiend. Soms zijn ze zo dwars dat je er geen raad mee weet, maar even later kruipen ze bij je op schoot om weer eens lekker met je te kroelen. Voor veel ouders zal dit een herkenbaar beeld van hun peuter zijn. Een beeld dat tegelijkertijd veel vragen oproept. Hoe reageer ik op een peuter die niets wil en op alles ‘nee’ zegt? Wat moet ik doen als hij alles zelf wil doen op een moment dat het mij helemaal niet uitkomt? Hoe kan ik hem geruststellen als hij ’s nachts angstig wakker wordt, of hem zover krijgen dat hij zijn speelgoed deelt met een ander kind? In dit deel van de serie Christelijke opvoeding zoeken de auteurs op deze en vele andere vragen een praktisch antwoord, waar ouders houvast aan hebben in het dagelijkse gezinsleven. Daarbij proberen ze allereerst peuters te begrijpen in wat ze doen en laten en bij wat er in hun ‘koppie’ omgaat. Dat is de beste manier om te weten te komen wat een peuter nodig heeft en wat een goede aanpak is.

Parenting Children Course

De Parenting Children Course is een plek voor ontmoeting, herkenning en inspiratie. Je praat samen met andere ouders over herkenbare uitdagingen en ontvangt handvatten, tips en nieuwe ideeën voor thuis. Want iedere ouder wil graag het beste voor zijn kind!

Loop je rond met vragen over opvoeding? Vraag je je af hoe jij je kinderen kunt stimuleren in hun ontwikkeling? Hoe je belangrijke waarden integreert in je opvoeding? Ben je op zoek naar een juiste balans tussen loslaten en grenzen stellen? Dan is Parenting Children Course echt iets voor jou! De cursus is voor ouders van 0 tot 10-jarigen. Het is voor iedere ouder, ongeacht burgerlijke staat, culturele achtergrond of levensovertuiging. De Parenting Children Course is gebaseerd op christelijke principes, maar is relevant voor zowel christelijke als niet-christelijke opvoeders.