Curlingbijbellezer

27 januari
De Wekker
“Als u het goedvindt, geef dan de Joden in Susa toestemming om ook morgen hun vijanden te doden. En geef ze toestemming om de lichamen van Hamans tien zonen aan een paal op te hangen.” Aan tafel lees ik een stuk van het boek Esther voor uit de Samenleesbijbel. De afgelopen dagen hebben we in verschillende stappen het hele verhaal gelezen. We hebben gelezen over Haman die na het diner met Ester “vrolijk en tevreden” het paleis verliet. We hebben ervan genoten toen hij tot zijn schrik de volgende dag Mordechai op een ererondje door de stad mocht trakteren. Wat mij betreft een van de meest hilarische passages uit de Bijbel.

Cynisch wordt het verhaal als Haman aan de paal beland die hij voor Mordechai had bestemd. Maar samen met de oplossing dat de Joden zich een dag mochten verdedigen, voelt dit nog wel rechtvaardig. Maar het verzoek van Ester om nog een dag hun vijanden te doden, komt moordlustig op me over.

Ik had het makkelijker gevonden als dit niet in de Bijbel staat. Moet ik dit echt voorlezen? Ik dacht geen curlingvader te zijn die met m’n bezempje alle moeilijkheden voor onze kinderen wegveegt. Maar misschien ben wel een curlingbijbellezer: De mooie en leuke stukken lees ik graag voor. Maar de moeilijke passages sla ik liever over.

Wat dat betreft, kan ik misschien beter een voorbeeld nemen aan Mordechai die een twijfelende Ester voorhoudt: “Jij woont in het paleis van de koning. Maar je moet niet denken dat jij daarom als enige van alle Joden gered zult worden.” Niets curling. Niets gladstrijken. Door zulke verhalen mogen onze kinderen leren dat het leven met God is soms gewoon moeilijk is.

In een artikel van Ingrid Plantiga kun je meer lezen over hoe om te gaan met gewelddadige Bijbelverhalen.

Kasper van Helden

De Wekker

De Wekker is het officiële landelijke blad van de Christelijke Gereformeerde Kerken; het onderscheidt zich door zijn actuele, inhoudelijke bijdragen op het terrein van kerk, geloof en wereld.

Tags
Straf
Godsbeeld
Geweld
Bijbellezen
8-12 jaar
13-16 jaar
Literatuurtip
Gezinsmomenten rond verhuizing

Een verhuizing is een grote overgang voor je kind. Daarom is het goed om je kind erop voor te bereiden. Deze handreikingen voor gezinsmomenten helpen je daarbij. Er zijn Bijbelgedeelten en vragen om te praten over Bijbelse personen die gingen verhuizen. Samen met je kind ontdek je hoe het voor hen was en wat God voor hen betekende in die tijd.

Magazine Geloof in het gezin

Bij de lancering van de website hebben wij een eenmalig magazine uitgegeven met interessante artikelen, handige tips, overzichten, ervaringsverhalen, links en nog veel meer. Inspirerend om zelf te lezen, maar ook opbouwend om samen met een vriendin te bespreken of op een opvoedkring te behandelen!

Bekijk het magazine hieronder online.

De allerbeste wensen. Aan de slag met opvoedingsidealen

Een boek over opvoedingsidealen dat richting geeft aan ouders om dagelijkse keuzes te maken. Het boek is ook geschikt om met uw partner of met een kring te bespreken door de gespreksvragen die erin staan.

Dit boek gaat over jouw handelen als opvoeder en je opvoedingsidealen die hieronder liggen. Het nadenken over die idealen en de praktische invulling ervan blijkt voor veel ouders motiverend en helpend. Vanuit de Bijbel doen de auteurs je handreikingen om na te denken over je eigen opvoedingsidealen en over hoe je die in praktijk kunt brengen.

Ieder hoofdstuk stelt een door ouders veel genoemd opvoedingsideaal aan de orde: een gelovig kind, een gelukkig kind, een sociaal kind, een zelfstandig kind, een succesvol kind en een verantwoordelijk kind. Naast informatie over het ideaal bevat elk hoofdstuk voorbeelden, verwerkingsopdrachten, verdiepingskaders en een Bijbelstudie. Het boek is uitstekend geschikt voor een kring of cursus over opvoeden en kan ook goed individueel worden gebruikt.

Ook de projectleiders van Geloof in het gezin hebben een bijdrage geleverd aan dit boek.

Download hieronder hoofdstuk 6 uit dit boek!