Complimenten!

19 november
LCJ
De meeste schoolwerkjes verdwijnen na verloop van dagen, maanden of jaren in de papiercontainer. Zo niet een A3-vel gekleurd papier. Het is geen werkje waar het kind zelf uren op heeft geploeterd. Het is het werk van anderen.

Op het bewuste A3-vel zitten meer dan twintig witte briefjes geplakt. “Mooie spreekbeurt”, staat er op een. “Leuke kleren”, “behulpzaam” en “vriendelijk” vertellen andere. Op elk briefje staat onderaan ook de naam van een klasgenoot. Dit complimentenvel voelt als een schat en die koester je.

Ik stel me zo voor dat de leerkracht eerst een aantal voorbeelden gaf, want niet alle kinderen zullen even bekend zijn geweest met het fenomeen complimenten geven en ontvangen. Een beetje bewustwording hierin creëren kan geen kwaad. Op school niet en thuis, bij de mensen die je het meest na staan, nog minder.

Hoeveel onderscheidingen er wetenschappelijk gezien zijn op het gebied van complimenten, ik beperk me gemakshalve tot twee: complimenten die iets zeggen over wie je bent en die iets zeggen over wat je doet. Voor het eerste soort moet je je het meest in iemand verdiepen en daarmee is het de moeilijkste en minst gebruikte.

Hoe fijn het ook kan zijn om een compliment te geven, het blijft onvolmaakt. Ik kan zo bezig zijn met mezelf dat ik de ander niet (goed) zie. Omhoog kijken naar de Ander maakt dat ik scherper zie. Dan besef ik: als er Iemand al onze complimenten waard is, dan is dat de HEERE, onze God.

Veel kinderen danken Hem dagelijks voor veel dingen die God doet en vragen Hem om nog meer dingen. Dat is mooi en goed, maar als ouder wil ik m’n kind ook leren om God te loven voor Wie Hij is. “Uit de mond van jonge kinderen en van zuigelingen hebt U voor Uzelf lof tot stand gebracht”, zo spreekt Jezus David na.

Tekst: Margreet van den Berg - van Brenk

LCJ

Het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) is een jongerenorganisatie in de Christelijke Gereformeerde Kerken met hart en zorg voor alle jongeren van de gemeenten.

Tags
School
Creativiteit
Dagelijks leven
0-3 jaar
4-7 jaar
8-12 jaar
13-16 jaar
Literatuurtip
Geloven in opvoeden

Het boek geeft ouders adviezen en vaardigheden mee die hen helpen weer in hun opvoeding te gaan geloven. En ouders worden toegerust om gestalte te geven aan de geloofsopvoeding in het gezin.

In het werkboek dat erbij aangeschaft kan worden, staan vragen en werkvormen om mee aan de slag te gaan.

Ruimte door regels

Een kind zonder grenzen in de opvoeding heeft het niet getroffen. In dit boek maakt Sarina Brons duidelijk hoe belangrijk, veilig en waardevol het stellen van grenzen voor je kind is. Alle belangrijke elementen komen daarbij aan de orde, zoals belang, doel en uitwerking van grenzen, de moeite om grenzen te stellen en de verhouding tussen grenzen, liefde en verantwoordelijkheid.
Steeds met duidelijke uitleg, adviezen en tips. Door middel van prikkelende vragen in de tekst wil de auteur ouders daarnaast laten nadenken over hun eigen keuzes en oplossingen.
Ze bemoedigt ouders met haar visie dat grenzen je kind helpen om op een goede manier groot te worden.

Parenting Children Course

De Parenting Children Course is een plek voor ontmoeting, herkenning en inspiratie. Je praat samen met andere ouders over herkenbare uitdagingen en ontvangt handvatten, tips en nieuwe ideeën voor thuis. Want iedere ouder wil graag het beste voor zijn kind!

Loop je rond met vragen over opvoeding? Vraag je je af hoe jij je kinderen kunt stimuleren in hun ontwikkeling? Hoe je belangrijke waarden integreert in je opvoeding? Ben je op zoek naar een juiste balans tussen loslaten en grenzen stellen? Dan is Parenting Children Course echt iets voor jou! De cursus is voor ouders van 0 tot 10-jarigen. Het is voor iedere ouder, ongeacht burgerlijke staat, culturele achtergrond of levensovertuiging. De Parenting Children Course is gebaseerd op christelijke principes, maar is relevant voor zowel christelijke als niet-christelijke opvoeders.