Christogees als tweede taal

30 april
Generatio
Nederlandse christenen zijn een apart volkje: doordeweeks spreken ze overwegend Nederlands met hun collega's, vrienden en familie. Maar dan plotseling in het gesprek met God zelf, of met andere christenen tijdens de zondagse samenkomst switchen ze naar een apart dialect: het Christogees. Het wordt, in het Christogees, ook wel "Tale Kanaäns" genoemd. Het is een combinatie van het Nederlands met wat Statenvertalings en Kerkiaans. In het Christogees zingen we niet over hoe tof God is, maar we loven en prijzen de HEER. In plaats van iemand opbeuren met een compliment krijgen we een woord van bemoediging voor die broeder op ons hart.

Christogees creëert afstand
Natuurlijk is iets als taalgebruik slechts vorm, maar toch is vorm bepalend voor hoe de inhoud overkomt. Wat ik zie is dat deze kerktaal afstand kan creëren. Afstand tussen veel christenen en God, afstand tussen generaties en afstand tussen de kerk en ongelovigen.

Het Christogees creëert voor veel gelovigen afstand tussen hen en God.
Tijdens een bidstond (Nederlands: gebedsbijeenkomst) of de eredienst (de zondagse bijeenkomst) hoor je mensen prachtig bidden: “Opdat de sluizen van de hemel geopend worden en de Geest door de rijen zal gaan." Dan denkt de ene: "Sjonge, die weet dat mooi te bidden zeg! Daar durf ik met mijn gehakkel niets aan toe te voegen." Een ander denkt: "Waar heeft die het nou weer over?!" De bidder zal vast goede intenties hebben maar door z'n taalgebruik kan het afstandelijk over komen en brengt het soms onzekerheid bij anderen. Bovendien kan dit het idee geven dat het Christogees dé taal is waarmee je God aanspreekt, iets wat geleerd moet worden voordat je “vrijmoedig tot de troon des Heren kunt naderen”.

Waarom kunnen we niet tegen de Vader praten zoals we tegen een vader praten? Dit met het gepaste respect uiteraard.
"Vader, dank U wel dat U mij deze dag helpt om mijn werk goed te doen. Eigenlijk heb ik er helemaal geen zin in en ik baal ervan dat... maar ik wil er toch voor gaan. Help me alstublieft te doen wat U graag wilt wat ik doe." Als we zo bidden, met alledaagse woorden, geven we twee signalen aan onze kinderen: Bidden is makkelijk en God is voor mij even benaderbaar als een goede aardse vader. Communicatie met elkaar en communicatie met God zijn geen twee strikt gescheiden werelden, maar ze mogen een eenheid vormen.

Een man in onze gemeente zei laatst tegen me: “Toen ik voor het eerst in de kerk kwam dacht ik: ‘in wat voor toneelstuk ben ik beland?!’” Hij doelde op hoe iedereen tijdens de dienst feilloos overschakelde naar het Christogees en daarna deze ‘toneeltaal’ weer losliet.

Hoe leren onze kinderen en tieners bidden? Grotendeels door te luisteren naar hoe wij bidden. Op zondag wordt er wellicht gedankt voor de goedertierenheid, en lankmoedigheid die Hij ons betoont. Kunnen we God dan niet beter bedanken hoe goed en geduldig Hij is voor ons? Dan snapt iedereen tenminste wat we bedoelen, kunnen de jongeren het volgen en is het zelfs toegankelijk voor hen om ook zo te bidden. Wat ik jeugdleiding en ouders aanraad is om “OKE” te bidden: Oprecht, Kort en Eenvoudig. Ik ben het eens met de woorden van Paulus: "Ik spreek liever vijf woorden in een taal die iedereen begrijpt dan duizend in een onbekende taal." Hoewel dit citaat geheel uit context is, is het niet minder waar met betrekking tot het Christogees.

Het is waar dat sommige Bijbelse begrippen lastig uitgedrukt kunnen worden in het hedendaags Nederlands. Woorden als 'heilig' en 'rechtvaardig' hebben een diepe betekenis en zijn niet zomaar te vertalen naar vlotte taal. Misschien is het goed zulke woorden wel te blijven gebruiken maar dan moeten we de betekenis goed uit leggen aan elkaar en aan de jongeren! Hoewel dit niet eens de meest abstracte woorden van het Christogees zijn, kunnen weinig tieners goed uitleggen wat deze twee woorden betekenen. Dit betekent dus dat ze puur door ons taalgebruik delen van de dienst en andermans gebeden niet kunnen volgen.

Ik wil graag afsluiten met een mooie uitdaging waar je zelf én je omgeving veel profijt van zal hebben: Probeer eens in je persoonlijk en openbaar gebed geen enkel woord of uitdrukking te gebruiken die een pasbekeerde of een tiener niet zou begrijpen.

Tekst: Tom Baksteen

Generatio

Stichting Generatio wil Gods principes doorgeven aan de volgende generatie. Generatio wil de verschillende generaties met elkaar verbinden en laat zich hierbij leiden door de woorden van Psalm 78:1-4 en Maleachi 4:6.

Tags
Bidden
4-7 jaar
8-12 jaar
13-16 jaar
Literatuurtip
Magazine Geloof in het gezin

Bij de lancering van de website hebben wij een eenmalig magazine uitgegeven met interessante artikelen, handige tips, overzichten, ervaringsverhalen, links en nog veel meer. Inspirerend om zelf te lezen, maar ook opbouwend om samen met een vriendin te bespreken of op een opvoedkring te behandelen!

Bekijk het magazine hieronder online.

De allerbeste wensen. Aan de slag met opvoedingsidealen

Een boek over opvoedingsidealen dat richting geeft aan ouders om dagelijkse keuzes te maken. Het boek is ook geschikt om met uw partner of met een kring te bespreken door de gespreksvragen die erin staan.

Dit boek gaat over jouw handelen als opvoeder en je opvoedingsidealen die hieronder liggen. Het nadenken over die idealen en de praktische invulling ervan blijkt voor veel ouders motiverend en helpend. Vanuit de Bijbel doen de auteurs je handreikingen om na te denken over je eigen opvoedingsidealen en over hoe je die in praktijk kunt brengen.

Ieder hoofdstuk stelt een door ouders veel genoemd opvoedingsideaal aan de orde: een gelovig kind, een gelukkig kind, een sociaal kind, een zelfstandig kind, een succesvol kind en een verantwoordelijk kind. Naast informatie over het ideaal bevat elk hoofdstuk voorbeelden, verwerkingsopdrachten, verdiepingskaders en een Bijbelstudie. Het boek is uitstekend geschikt voor een kring of cursus over opvoeden en kan ook goed individueel worden gebruikt.

Ook de projectleiders van Geloof in het gezin hebben een bijdrage geleverd aan dit boek.

Download hieronder hoofdstuk 6 uit dit boek!

Geloven in opvoeden

Het boek geeft ouders adviezen en vaardigheden mee die hen helpen weer in hun opvoeding te gaan geloven. En ouders worden toegerust om gestalte te geven aan de geloofsopvoeding in het gezin.

In het werkboek dat erbij aangeschaft kan worden, staan vragen en werkvormen om mee aan de slag te gaan.