Christelijke opvoeding is meer dan voorlezen uit de kinderbijbel

12 juli
Driestar Educatief
Kinderbijbelverhalen voorlezen en psalmen zingen zijn mooie onderdelen van christelijke opvoeding. Toch is er meer nodig om christelijke opvoeding in praktijk te brengen, stelt Kees Schimmel. De docent pedagogiek aan de hbo-opleiding Pedagogiek van Driestar hogeschool, verzorgt de cursus Christelijke pedagogiek.

Christelijke pedagogiek is tegenwoordig, zeker wetenschappelijk gezien, volkomen achterhaald, merkt hij op. Wie vandaag aan de dag nog wil nadenken over pedagogische vraagstukken vanuit vastomlijnde Bijbelse kaders, plaatst zichzelf al snel buiten de wetenschappelijke discussie. Maar is daar eigenlijk wel reden voor?, vraagt Schimmel zich af. Deze nieuwe cursus Christelijke pedagogiek beoogt een verdere doordenking van de christelijke pedagogiek en de betekenis ervan voor de opvoeding in deze tijd.

Welke boodschap willen jullie door middel van de cursus doorgeven?
“Met de Bijbel als richtsnoer willen we invulling geven aan belangrijke pedagogische thema’s. Wat bijvoorbeeld aan de orde komt is het bijbels mens- en kindbeeld. Opvoeding kun je invullen vanuit allerlei mensvisies, afkomstig uit verschillende stromingen. Wij zien de mens als gevallen schepsel van God die door Jezus Christus verlossing nodig heeft. Van daaruit krijgt pedagogiek een andere inhoud dan de vele vormen van pedagogiek om ons heen. Het is cruciaal dat Christus een centrale plek krijgt.”

Je zou zeggen dat mensen in de kerk voldoende handreikingen krijgen om opvoeding handen en voeten te geven…
“In zekere zin is dat zo,” antwoordt Schimmel. “In deze cursus willen we een aantal lagen dieper gaan. Zo gaan we onder andere in op een aantal relevante teksten van christelijke pedagogen uit het verleden, zoals H. Bavinck, Ph. A. Kohnstamm, J. H. Gunning, J. Waterink en W. ter Horst. We gaan na wat deze pedagogen in de context van deze tijd ons te zeggen hebben als het gaat om christelijke pedagogiek. Bovendien vragen we deelnemers om naast het bezoeken van de cursusavonden ook zich ook theoretisch in dit thema te verdiepen.”

Pedagogische begrippen als ‘gezag’ en ‘gehoorzaamheid’ proberen jullie te duiden vanuit een Bijbelse optiek. Wat wordt daarmee bedoeld?
“Gezag heeft binnen de christelijke pedagogiek een dienende en liefdevolle functie. Liefde tot God en onze naaste is het eerste en grote gebod binnen het christelijk geloof. Van daaruit mogen we gezag uitoefenen richting onze kinderen. Gezag en liefde horen dus volledig bij elkaar. Dat mag plaatsvinden vanuit een dienende houding en niet om te heersen.

Gehoorzaamheid zie ik vooral als buigen onder het gezag van God. Niet omdat we Zijn slaven zijn, maar omdat de Heere het in deze wereld voor het zeggen heeft. Prof. dr. J. H. Gunning zei hierover ooit: ‘gehoorzamen is de liefde geen hinderpaal in de weg stellen’.”

Wat is voor christenen vandaag de dag een belangrijke uitdaging als het gaat om opvoeding?
“We leven in een seculiere maatschappij waarin steeds minder plaats is voor het christelijk geloof. Daarom is het nodig dat we onszelf een spiegel voor houden: hoe kunnen we als christelijke pedagoog een lichtend licht en zoutend zout zijn? We mogen laten zien hoe waardevol het is om met de Heere Jezus door het leven te gaan. En dat mogen we doorgeven aan onze kinderen. Een mooie missie!

Mijn vrouw en ik hebben onze twee kinderen grootgebracht met het voorlezen van kinderbijbelverhalen, zingen van de psalmen en het vieren van de christelijke feesten. In die zin is er in de loop der jaren weinig veranderd. Het verschil met mijn tienerjaren is dat onze kinderen er in de samenleving vaker alleen voor komen te staan. Daarnaast hebben opvoeders vandaag de dag te maken met de digitalisering. Hoe gaan we daarmee om? Ook een belangrijke vraag om bij stil te staan.”

Wat is het doel van de cursus?
“Dat deelnemers ontdekken hoe waardevol christelijke opvoeding is en zich bezinnen op de wijze waarop zij hun kinderen opvoeden. Mijn streven is niet dat mensen hun manier van opvoeden gaan aanpassen, maar kritisch kijken naar hun eigen rol in de opvoeding. Terugvallen op kinderbijbelverhalen en kerkbezoek is een te dunne basis. Opvoeding zou gestalte moeten krijgen vanuit drie kernwaarden: geloof, hoop en liefde.”

Lees hier meer over de cursus Christelijke pedagogiek.

Driestar Educatief

Driestar educatief is een christelijk praktijkgericht kenniscentrum dat een inspirerende bijdrage levert aan het onderwijs in binnen- en buitenland. Driestar educatief doet ook onderzoek en ontwikkelt producten op het gebied van de christelijke opvoeding.

Tags
Voorleven
School
Opvoeding
Dagelijks leven
4-7 jaar
8-12 jaar
Literatuurtip
Doopbox voor ouders

Met de doopbox biedt u als kerkenraad ouders en verzorgers een inhoudsvol cadeau. Het is een manier om ouders bewust te maken van hun prachtige taak in de christelijke opvoeding. De doopbox is zo ontworpen dat u de mogelijkheid heeft zelf nog aanvullend iets toe te voegen. Lees voor meer informatie de blog over dit materiaal.

Geloven in opvoeden

Het boek geeft ouders adviezen en vaardigheden mee die hen helpen weer in hun opvoeding te gaan geloven. En ouders worden toegerust om gestalte te geven aan de geloofsopvoeding in het gezin.

In het werkboek dat erbij aangeschaft kan worden, staan vragen en werkvormen om mee aan de slag te gaan.

Elke dag nieuw

Het werk van een moeder lijkt misschien niet zo opzienbarend, maar heeft waarde voor de eeuwigheid. In dit boek neemt de auteur je mee door de Bijbel, op zoek naar Gods roeping voor moeders vandaag en de verwachting die er is in Hem.

Uit het leven van Eva leer je over je roeping in je huwelijk. Uit het leven van Jochebed leer je over je roeping in je gezin. Uit de geschiedenis van Martha en Maria leer je over je roeping in je huis.

Je leest ook de ervaringen van zeven gewone moeders van vandaag. Je ontdekt gaandeweg dat moederschap in al zijn facetten net tuinieren is. Je hebt een roeping te vervullen, waarin je van het begin tot het einde afhankelijk bent van de zegen van de Heere. En Zijn trouw is elke dag nieuw!


Bij alle hoofdstukken van het boek 'Elke Dag Nieuw' is bonusmateriaal te downloaden op www.elkedagnieuw.nl.