Boerenkoolstamppot met worst

25 juni
CGJO
“Levi is op Eva,” klinkt het uit een halfvolle kindermond. “O ja? En wat is dat ‘op iemand zijn’ ?” antwoord ik. “Eh, nou dat een jongen verliefd is op een meisje.” “En wat is dat dan, verliefd zijn?” vraag ik door. “Dat een jongen en meisje elkaar erg leuk en lief vinden.” Als ik m’n boerenkool heb doorgeslikt vraag ik: “Kunnen jongens ook op jongens en meisjes op meisjes verliefd worden?” Aan de andere kant worden de schouders opgehaald. Ik leg uit: “Je kent Bram, toch? Hij is verliefd geweest op een man, heeft er ook verkering mee gehad.”

Zo nu dan vinden er bij ons thuis dergelijke gesprekjes plaats. Als het gesprek over verliefdheid, relaties en seksualiteit gaat, probeer ik dit zo ontspannen mogelijk te doen. Net zo ontspannen praten over liefde en intimiteit als over boerenkoolstamppot is mijn streven. Dat geldt ook voor wat ingewikkelder onderwerpen als geaardheid of gender. Ik vind het belangrijk om hier open en niet veroordelend tegenover te staan.

Omdat deze onderwerpen (voor zover ik weet) nog buiten de leefwereld van onze kinderen liggen, proberen we deze onderwerpen op een zo natuurlijk mogelijk moment zelf ter sprake te brengen en waar gepast de vraag te stellen: “Zou God hier wat van vinden en zo ja, wat?” Ik hoop dat we zo, al voordat die ingewikkelde puberteit aanbreekt, Gods waarden en normen hebben mogen meegeven.

Ik vertel verder: “Weet je, toen ik verliefd was, toen had ik eens een liefdesbrief geschreven. Ik kreeg toen echt geen hap meer door mijn keel, ik vond het zo spannend. Ik kon alleen nog maar aan haar denken.” “Lekkere rookworst,” klinkt het aan de andere kant van de tafel. Ik kan een grinnik niet onderdrukken.

Kasper van Helden

CGJO

De Christelijke Gereformeerde Jeugdwerk Organisatie is één van de twee jeugdwerkorganisaties binnen de CGK. De CGJO onderscheidt zich in toerusting op maat voor clubs, verenigingen, kerkenraden, ouders en zondagsscholen.

Tags
Verliefd
Relatie
Identiteit
In gesprek
8-12 jaar
Literatuurtip
Gezinsmomenten rond verhuizing

Een verhuizing is een grote overgang voor je kind. Daarom is het goed om je kind erop voor te bereiden. Deze handreikingen voor gezinsmomenten helpen je daarbij. Er zijn Bijbelgedeelten en vragen om te praten over Bijbelse personen die gingen verhuizen. Samen met je kind ontdek je hoe het voor hen was en wat God voor hen betekende in die tijd.

Magazine Geloof in het gezin

Bij de lancering van de website hebben wij een eenmalig magazine uitgegeven met interessante artikelen, handige tips, overzichten, ervaringsverhalen, links en nog veel meer. Inspirerend om zelf te lezen, maar ook opbouwend om samen met een vriendin te bespreken of op een opvoedkring te behandelen!

Bekijk het magazine hieronder online.

De allerbeste wensen. Aan de slag met opvoedingsidealen

Een boek over opvoedingsidealen dat richting geeft aan ouders om dagelijkse keuzes te maken. Het boek is ook geschikt om met uw partner of met een kring te bespreken door de gespreksvragen die erin staan.

Dit boek gaat over jouw handelen als opvoeder en je opvoedingsidealen die hieronder liggen. Het nadenken over die idealen en de praktische invulling ervan blijkt voor veel ouders motiverend en helpend. Vanuit de Bijbel doen de auteurs je handreikingen om na te denken over je eigen opvoedingsidealen en over hoe je die in praktijk kunt brengen.

Ieder hoofdstuk stelt een door ouders veel genoemd opvoedingsideaal aan de orde: een gelovig kind, een gelukkig kind, een sociaal kind, een zelfstandig kind, een succesvol kind en een verantwoordelijk kind. Naast informatie over het ideaal bevat elk hoofdstuk voorbeelden, verwerkingsopdrachten, verdiepingskaders en een Bijbelstudie. Het boek is uitstekend geschikt voor een kring of cursus over opvoeden en kan ook goed individueel worden gebruikt.

Ook de projectleiders van Geloof in het gezin hebben een bijdrage geleverd aan dit boek.

Download hieronder hoofdstuk 6 uit dit boek!