Blik omhoog

20 augustus
CGJO
Als ik tijdens het vakantieontbijt het ‘Blik omhoog’ op tafel leg, trekt het gelijk de aandacht: “Wat is dat?” Ik leg uit dat er kaarten inzitten waarmee we over God kunnen leren en dat er op elke kaart ook een leuk spelletje staat. “Hier bijvoorbeeld deze: ‘Houd zo lang mogelijk een ijsblokje in je mond.’ Lijkt jullie dat leuk?” “Jaaaaaa,” klinkt het uit twee enthousiaste kindermonden. “Eens even kijken misschien kunnen we er gelijk wel één doen, maar wel zachtjes want mama slaapt nog.”

Ik blader de kaarten eens door. Ik zie dat de kaarten zijn ingedeeld in vijf thema’s, zoals ‘leven met God’ en ‘omgaan met anderen’. Verder staat op elke kaart aangegeven hoeveel (voorbereidings)tijd het kost. Oké, voor nu dus een korte die zonder voorbereiding kan. “We hebben alleen knijpers nodig” Nou, die hebben we wel.

Ik begin met het voorlezen van de Bijbeltekst op de kaart. Het is best een ingewikkelde zin, die eindigt met: ‘Hem moet u dienen en U aan Hem vasthouden.’ Jongste zoon is ongeduldig, “Gaan we nu dat spelletje met die knijpers doen?” Ik antwoord, dat we het eerst nog over de Bijbeltekst gaan hebben. We denken samen na over wat God vasthouden betekent. Er ontstaat een kort gesprekje over God gehoorzamen en vertrouwen. Daarna is het tijd voor het spel. Ieder vijf knijpers aan z’n shirt en proberen die een voor een bij de ander aan het shirt te doen. ‘Verdedigen mag’, staat er in de instructie, nou en dat wordt gedaan. “Wel zachtjes doen, zeg ik nog”, maar tevergeefs. Helaas voor mij richten zoon en dochter hun knijpers op mij en is dochterlief de gelukkige winnaar. Terug aan tafel lezen we op de kaart wat we kunnen leren van het knijperspel. ‘Je kunt één knijper niet op twee plekken tegelijk vastmaken. Zo is het ook met ons. Als we ons aan God vast willen houden, moeten we dingen die ons van God afhouden loslaten. Hou je maar goed vast door achter God aan te lopen en Hem te gehoorzamen.’ Na samen gebeden te hebben klinkt het: “Zullen we het spel nog een keer doen?”

Even later vertelt zoonlief aan mama, die inmiddels wakker is geworden van het lawaai, enthousiast over het spel. Nadat hij het spel heeft uitgelegd, vraagt mama of het spel nog een bepaalde betekenis had. “Ja, dat we God moeten vasthouden,” antwoord zoonlief. De boodschap lijkt overgekomen.

Onze kinderen en ik zijn enthousiast over onze eerste ervaring met het ‘Blik omhoog’. Mooi aan het blik vind ik dat het bekende en minder bekende Bijbelgedeelten behandelt op een aantrekkelijke manier. Onze kinderen zijn dolenthousiast over de spelletjes en belangrijker nog, de link tussen de opdracht en het verhaal wordt duidelijk uitgelegd op de kaart, zodat het op die manier echt een ondersteuning is van de boodschap.

Het blik is verkrijgbaar via de christelijke boekhandel en kost €14,95 plus verzendkosten.

De kaarten zijn geschreven met het oog op kinderen van 6 tot 12 jaar.

Kasper van Helden

CGJO

De Christelijke Gereformeerde Jeugdwerk Organisatie is één van de twee jeugdwerkorganisaties binnen de CGK. De CGJO onderscheidt zich in toerusting op maat voor clubs, verenigingen, kerkenraden, ouders en zondagsscholen.

Tags
Kinderbijbel
Bijbellezen
Dagelijks leven
4-7 jaar
8-12 jaar
Literatuurtip
Gezinsmomenten rond verhuizing

Een verhuizing is een grote overgang voor je kind. Daarom is het goed om je kind erop voor te bereiden. Deze handreikingen voor gezinsmomenten helpen je daarbij. Er zijn Bijbelgedeelten en vragen om te praten over Bijbelse personen die gingen verhuizen. Samen met je kind ontdek je hoe het voor hen was en wat God voor hen betekende in die tijd.

Magazine Geloof in het gezin

Bij de lancering van de website hebben wij een eenmalig magazine uitgegeven met interessante artikelen, handige tips, overzichten, ervaringsverhalen, links en nog veel meer. Inspirerend om zelf te lezen, maar ook opbouwend om samen met een vriendin te bespreken of op een opvoedkring te behandelen!

Bekijk het magazine hieronder online.

De allerbeste wensen. Aan de slag met opvoedingsidealen

Een boek over opvoedingsidealen dat richting geeft aan ouders om dagelijkse keuzes te maken. Het boek is ook geschikt om met uw partner of met een kring te bespreken door de gespreksvragen die erin staan.

Dit boek gaat over jouw handelen als opvoeder en je opvoedingsidealen die hieronder liggen. Het nadenken over die idealen en de praktische invulling ervan blijkt voor veel ouders motiverend en helpend. Vanuit de Bijbel doen de auteurs je handreikingen om na te denken over je eigen opvoedingsidealen en over hoe je die in praktijk kunt brengen.

Ieder hoofdstuk stelt een door ouders veel genoemd opvoedingsideaal aan de orde: een gelovig kind, een gelukkig kind, een sociaal kind, een zelfstandig kind, een succesvol kind en een verantwoordelijk kind. Naast informatie over het ideaal bevat elk hoofdstuk voorbeelden, verwerkingsopdrachten, verdiepingskaders en een Bijbelstudie. Het boek is uitstekend geschikt voor een kring of cursus over opvoeden en kan ook goed individueel worden gebruikt.

Ook de projectleiders van Geloof in het gezin hebben een bijdrage geleverd aan dit boek.

Download hieronder hoofdstuk 6 uit dit boek!