Blijf dichter bij me uit de buurt

24 juni
LCJ
Laat ze los, laat ze los. Die boodschap krijgen ouders van pubers vaak in alle toonaarden te horen. Soms vind ik het een heel aanlokkelijk idee. Gewoon loslaten. Wat heb je dan als ouders een rust. Er is geen onenigheid, want ja, alles wat ze doen is toch hun keuze? Daar ben ik als ouder niet meer verantwoordelijk voor.

Wie op deze manier opvoedt, loopt de kans de rust in z’n huis terug te krijgen, maar iets anders kwijt te raken: zn kind. Een puber is geen volwassene. Hoe graag ze alles zelfstandig doen, ze hebben je keihard nodig. Nee, de meesten vragen niet spontaan om hulp, maar wie oplet, ziet iets van hun zoektocht.

Maria Vermeulen van Salouz stelt een andere benadering voor. Loslaten komt erin voor, maar het is slechts een van de twee poten. Verbinden is de andere poot. Op www.geloofinhetgezin.nl is haar lezing te vinden onder de titel: Blijf dichter bij me uit de buurt.

Blijf verbinden, blijf verbinden.Hoe doe je dat als ze ’s nachts niet op komen dagen? Bel ze om het kwartier. Ze nemen misschien niet op, maar ze krijgen wel een signaal van jouw hoop op hun thuiskomst, van jouw medeleven met hun leven. Spreek de voicemail in en vertel ze dat je op ze wacht, dat je hoopt ze snel te zien. En waarom stap je, als het echt te gortig wordt, niet in de auto en zoek je ze op?Laat ze je liefde proeven.

Voor ouders is dit een grote krachtmeting, want dit lukt niet als je vooral boos bent. En dat is nu net de emotie die dan vaak de kop opsteekt. Pubers vragen om onvoorwaardelijke liefde. Kun je een kind dat jou verdriet doet of boos maakt, tegelijk liefhebben?

“O Vader, maak ons Uw beeld gelijk.”

LCJ

Het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) is een jongerenorganisatie in de Christelijke Gereformeerde Kerken met hart en zorg voor alle jongeren van de gemeenten.

Tags
Pubers
Loslaten
Verbinden
In gesprek
8-12 jaar
13-16 jaar
Literatuurtip
Gezinsmomenten rond verhuizing

Een verhuizing is een grote overgang voor je kind. Daarom is het goed om je kind erop voor te bereiden. Deze handreikingen voor gezinsmomenten helpen je daarbij. Er zijn Bijbelgedeelten en vragen om te praten over Bijbelse personen die gingen verhuizen. Samen met je kind ontdek je hoe het voor hen was en wat God voor hen betekende in die tijd.

De allerbeste wensen. Aan de slag met opvoedingsidealen

Een boek over opvoedingsidealen dat richting geeft aan ouders om dagelijkse keuzes te maken. Het boek is ook geschikt om met uw partner of met een kring te bespreken door de gespreksvragen die erin staan.

Dit boek gaat over jouw handelen als opvoeder en je opvoedingsidealen die hieronder liggen. Het nadenken over die idealen en de praktische invulling ervan blijkt voor veel ouders motiverend en helpend. Vanuit de Bijbel doen de auteurs je handreikingen om na te denken over je eigen opvoedingsidealen en over hoe je die in praktijk kunt brengen.

Ieder hoofdstuk stelt een door ouders veel genoemd opvoedingsideaal aan de orde: een gelovig kind, een gelukkig kind, een sociaal kind, een zelfstandig kind, een succesvol kind en een verantwoordelijk kind. Naast informatie over het ideaal bevat elk hoofdstuk voorbeelden, verwerkingsopdrachten, verdiepingskaders en een Bijbelstudie. Het boek is uitstekend geschikt voor een kring of cursus over opvoeden en kan ook goed individueel worden gebruikt.

Ook de projectleiders van Geloof in het gezin hebben een bijdrage geleverd aan dit boek.

Download hieronder hoofdstuk 6 uit dit boek!

Magazine Geloof in het gezin

Bij de lancering van de website hebben wij een eenmalig magazine uitgegeven met interessante artikelen, handige tips, overzichten, ervaringsverhalen, links en nog veel meer. Inspirerend om zelf te lezen, maar ook opbouwend om samen met een vriendin te bespreken of op een opvoedkring te behandelen!

Bekijk het magazine hieronder online.