Blij met ongemakkelijke vragen

31 januari
De Wekker
‘Gelooft de buurman in God?’ ‘Denk het niet, hij heeft weleens gezegd er niets mee te hebben.’ ‘Gaat hij dan naar de hel?’ ‘Eh…’

Er worden je soms van die vragen gesteld die je naar adem laten happen. Een vraag die je verlegen maakt. Een vraag die je eigen twijfels wakker maakt. Een vraag waarbij een duidelijk antwoord ongemakkelijk is.

Zulke vragen worden ons zowel thuis als in missionair contact gesteld. In de tijd dat ik missionair jeugdwerker was, zijn heel wat van zulke vragen aan me gesteld. ‘Is alles wat in de Bijbel staat echt gebeurd?’ ‘Waarom heeft God mijn oma dood laten gaan?’ ‘Waarom helpt God helemaal niet, als ik word gepest?’ ‘Geloof jij dat ik naar de hel ga, als ik niet geloof?’

Die laatste vraag heeft erg aan mij geknaagd. Zal God kinderen die geen behoefte lijken te hebben aan het evangelie verdoemen? Waarom zou de volmaakte Liefde, dat laten gebeuren? Maar als ik niet meer in eeuwige verdoemenis geloof, word ik dan niet lauw in het brengen van het evangelie? En verliest het goede nieuws dan ook niet zijn glans?

Ik heb deze ongemakkelijke vraag een tijdlang onderdrukt, maar dat heeft me niet geholpen. Wat me wel heeft geholpen is de vragen aan God stellen, erover lezen en mijn twijfels met anderen delen. Hoe eng dat in het begin ook was. Het heeft me geholpen om het uiteindelijke oordeel aan God toe te vertrouwen en kinderen te blijven wijzen op de redding die Hij aanbiedt.

We mogen blij zijn als ons ongemakkelijke vragen worden gesteld, zowel thuis als bij de buren. Blijkbaar is er iemand die de moeite doet om meer over het geloof te weten te komen. Een ongemakkelijke vraag biedt een kans om samen te leren van de zoektocht naar het antwoord.

Kasper van Helden

De Wekker

De Wekker is het officiële landelijke blad van de Christelijke Gereformeerde Kerken; het onderscheidt zich door zijn actuele, inhoudelijke bijdragen op het terrein van kerk, geloof en wereld.

Tags
In gesprek
8-12 jaar
Literatuurtip
Gezinsmomenten rond verhuizing

Een verhuizing is een grote overgang voor je kind. Daarom is het goed om je kind erop voor te bereiden. Deze handreikingen voor gezinsmomenten helpen je daarbij. Er zijn Bijbelgedeelten en vragen om te praten over Bijbelse personen die gingen verhuizen. Samen met je kind ontdek je hoe het voor hen was en wat God voor hen betekende in die tijd.

De allerbeste wensen. Aan de slag met opvoedingsidealen

Een boek over opvoedingsidealen dat richting geeft aan ouders om dagelijkse keuzes te maken. Het boek is ook geschikt om met uw partner of met een kring te bespreken door de gespreksvragen die erin staan.

Dit boek gaat over jouw handelen als opvoeder en je opvoedingsidealen die hieronder liggen. Het nadenken over die idealen en de praktische invulling ervan blijkt voor veel ouders motiverend en helpend. Vanuit de Bijbel doen de auteurs je handreikingen om na te denken over je eigen opvoedingsidealen en over hoe je die in praktijk kunt brengen.

Ieder hoofdstuk stelt een door ouders veel genoemd opvoedingsideaal aan de orde: een gelovig kind, een gelukkig kind, een sociaal kind, een zelfstandig kind, een succesvol kind en een verantwoordelijk kind. Naast informatie over het ideaal bevat elk hoofdstuk voorbeelden, verwerkingsopdrachten, verdiepingskaders en een Bijbelstudie. Het boek is uitstekend geschikt voor een kring of cursus over opvoeden en kan ook goed individueel worden gebruikt.

Ook de projectleiders van Geloof in het gezin hebben een bijdrage geleverd aan dit boek.

Download hieronder hoofdstuk 6 uit dit boek!

Magazine Geloof in het gezin

Bij de lancering van de website hebben wij een eenmalig magazine uitgegeven met interessante artikelen, handige tips, overzichten, ervaringsverhalen, links en nog veel meer. Inspirerend om zelf te lezen, maar ook opbouwend om samen met een vriendin te bespreken of op een opvoedkring te behandelen!

Bekijk het magazine hieronder online.