Biddagkalender ‘Beloofd = beloofd!’

15 februari
LCJ
Beloofd is beloofd, zeg jij dat ook weleens? In de Bijbel staan heel veel beloften, weet je dat? Het zijn de beloften van de Heere God. Met de biddagkalender ‘Beloofd = beloofd!’ lees je elke dag over een belofte. De Heere belooft Zijn hulp en Zijn bescherming. Hij belooft de Heilige Geest te geven en er zijn heel veel beloften die gaan over de Verlosser. Deze beloften betekenen ook wat voor jou. Met deze kalender ontdek je daar meer over!

De biddagkalender start op de woensdag voor biddag en bevat voor elke dag een bijbelgedeelte om te lezen met een korte uitleg, een vraag om te bespreken, liederen om te zingen en een hulpmiddel bij het gebed. Daarnaast gaan de kinderen een gebedspot maken, die nog lang gebruikt kan worden in het gezin. Er is ook aanvullend materiaal beschikbaar voor (zondags)scholen.

De biddagkalender is verkrijgbaar in de webshop van Goed in Vorm.

LCJ

Het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) is een jongerenorganisatie in de Christelijke Gereformeerde Kerken met hart en zorg voor alle jongeren van de gemeenten.

Tags
Biddag
Christelijke feesten
Bidden
4-7 jaar
8-12 jaar
Literatuurtip
Magazine Geloof in het gezin

Bij de lancering van de website hebben wij een eenmalig magazine uitgegeven met interessante artikelen, handige tips, overzichten, ervaringsverhalen, links en nog veel meer. Inspirerend om zelf te lezen, maar ook opbouwend om samen met een vriendin te bespreken of op een opvoedkring te behandelen!

Bekijk het magazine hieronder online.

De allerbeste wensen. Aan de slag met opvoedingsidealen

Een boek over opvoedingsidealen dat richting geeft aan ouders om dagelijkse keuzes te maken. Het boek is ook geschikt om met uw partner of met een kring te bespreken door de gespreksvragen die erin staan.

Dit boek gaat over jouw handelen als opvoeder en je opvoedingsidealen die hieronder liggen. Het nadenken over die idealen en de praktische invulling ervan blijkt voor veel ouders motiverend en helpend. Vanuit de Bijbel doen de auteurs je handreikingen om na te denken over je eigen opvoedingsidealen en over hoe je die in praktijk kunt brengen.

Ieder hoofdstuk stelt een door ouders veel genoemd opvoedingsideaal aan de orde: een gelovig kind, een gelukkig kind, een sociaal kind, een zelfstandig kind, een succesvol kind en een verantwoordelijk kind. Naast informatie over het ideaal bevat elk hoofdstuk voorbeelden, verwerkingsopdrachten, verdiepingskaders en een Bijbelstudie. Het boek is uitstekend geschikt voor een kring of cursus over opvoeden en kan ook goed individueel worden gebruikt.

Ook de projectleiders van Geloof in het gezin hebben een bijdrage geleverd aan dit boek.

Download hieronder hoofdstuk 6 uit dit boek!

Geloven in opvoeden

Het boek geeft ouders adviezen en vaardigheden mee die hen helpen weer in hun opvoeding te gaan geloven. En ouders worden toegerust om gestalte te geven aan de geloofsopvoeding in het gezin.

In het werkboek dat erbij aangeschaft kan worden, staan vragen en werkvormen om mee aan de slag te gaan.