Als ze maar gelukkig zijn...

2 december
Willemijn de Weerd
Met een big smile levert een leerling zijn strafwerk in. Bovenop zit een brief van zijn ouders: "Beste meester, wij hebben dit strafwerk geschreven, omdat u dit onterecht aan onze zoon heeft gegeven." Wat later vindt de meester een mail in zijn inbox van een andere ouder. "Ons kind was erg teleurgesteld over de 8,5 voor haar spreekbeurt. Waarom heeft u haar geen 9 gegeven?"

Zo'n twintig jaar geleden bezocht ik een lezing van een orthopedagoog. Hij vertelde dat hij zich zorgen maakte om ‘het overgewenste kind’. Verbaasd luisterde ik naar zijn verhaal. Zou het echt zo erg zijn als een kind veel liefde en aandacht krijgt? Ik kon het niet geloven.

Nu begrijp ik beter wat hij bedoelt. Veel jongeren lopen vast omdat ze niet kunnen omgaan met teleurstellingen in hun leven. Volgens de Belgische psychiater Dirk de Wachter heeft het ermee te maken dat we onze kinderen niet meer leren een beetje ongelukkig te zijn. Bovenstaande voorbeelden getuigen ervan. Ik heb ze niet verzonnen, ze zijn uit het leven gegrepen.

Uiteraard realiseer ik me dat ouders van bovengenoemde kinderen teleurstellingen proberen om te buigen, omdat ze het geluk van hun kind voor ogen hebben. Of hun kind hier uiteindelijk ook gelukkig van wordt, betwijfel ik. Toch is voor echt geluk meer nodig dan het goed kunnen verwerken van teleurstellingen.

Daarom heb ik in de afgelopen periode verschillende keren met ouders de bijbel open gedaan om te ontdekken waar we volgens God het geluk voor onze kinderen kunnen vinden. David schrijft dat we ons geluk bij de HEERE moeten zoeken (Psalm 37:4). En Jezus vertelt ons in de Bergrede dat het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben. (Mattheus 5:3).

Een nieuw schooljaar is begonnen. Zullen we met elkaar afspreken dat we ons niet te druk maken om die 8,5 of 9 voor een spreekbeurt? Laten we ons liever druk maken om deze vraag: Weten onze kinderen dat het echte geluk bij God te vinden is?


N.B.: Zou je een keer uitgebreid over dit onderwerp na willen denken, dan kun je mij als spreker uitnodigen om het seminar ‘Als ze maar gelukkig’ zijn bij jouw in de kerk of op school te geven.

Willemijn de Weerd

Willemijn de Weerd (1978) is getrouwd met Wilfred en moeder van vier kinderen. Ze heeft inmiddels meer dan 20 boeken op haar naam staan. Rondom haar boeken geeft ze voorstellingen voor kinderen. Ook geeft ze workshops rond geloofsopvoeding.

Tags
Dagelijks leven
8-12 jaar
13-16 jaar
Literatuurtip
Geloven in opvoeden

Het boek geeft ouders adviezen en vaardigheden mee die hen helpen weer in hun opvoeding te gaan geloven. En ouders worden toegerust om gestalte te geven aan de geloofsopvoeding in het gezin.

In het werkboek dat erbij aangeschaft kan worden, staan vragen en werkvormen om mee aan de slag te gaan.

Ruimte door regels

Een kind zonder grenzen in de opvoeding heeft het niet getroffen. In dit boek maakt Sarina Brons duidelijk hoe belangrijk, veilig en waardevol het stellen van grenzen voor je kind is. Alle belangrijke elementen komen daarbij aan de orde, zoals belang, doel en uitwerking van grenzen, de moeite om grenzen te stellen en de verhouding tussen grenzen, liefde en verantwoordelijkheid.
Steeds met duidelijke uitleg, adviezen en tips. Door middel van prikkelende vragen in de tekst wil de auteur ouders daarnaast laten nadenken over hun eigen keuzes en oplossingen.
Ze bemoedigt ouders met haar visie dat grenzen je kind helpen om op een goede manier groot te worden.

Parenting Children Course

De Parenting Children Course is een plek voor ontmoeting, herkenning en inspiratie. Je praat samen met andere ouders over herkenbare uitdagingen en ontvangt handvatten, tips en nieuwe ideeën voor thuis. Want iedere ouder wil graag het beste voor zijn kind!

Loop je rond met vragen over opvoeding? Vraag je je af hoe jij je kinderen kunt stimuleren in hun ontwikkeling? Hoe je belangrijke waarden integreert in je opvoeding? Ben je op zoek naar een juiste balans tussen loslaten en grenzen stellen? Dan is Parenting Children Course echt iets voor jou! De cursus is voor ouders van 0 tot 10-jarigen. Het is voor iedere ouder, ongeacht burgerlijke staat, culturele achtergrond of levensovertuiging. De Parenting Children Course is gebaseerd op christelijke principes, maar is relevant voor zowel christelijke als niet-christelijke opvoeders.