Algdragers

12 november
CGJO
Ambtsdragersbevestiging. De dominee preekt over ‘Niet op de beste plek gaan zitten’. Om het even te illustreren moeten twee ambtsdragers van plek wisselen met een gemeentelid. “Wie wil er wel eens hier vooraan zitten?” Twee tieners steken hun hand op. En zo zit naast mij in het bankje opeens een tiener. Gezellig!

Een beetje raar vindt de tiener het wel. Ik moet denken aan mijn eerste keren als ouderling. Ik durfde me van de zenuwen nauwelijks te verroeren: “Zal ik een snoepje nemen?” “Help, ik moet geeuwen!” Inmiddels vind ik het wel een lekker plekje om zo als een echte opziener alles te kunnen overzien. Zowel ik, als de gemeente, geven er gelukkig geen aandacht meer aan als ik een keer geeuw.

Tijdens het voorlezen van het formulier vraagt de tiener naast me opeens: “Wat is een ambtsdrager?” Toch wel enigszins geschokt dat de tiener dit niet weet, fluister ik: “Ouderlingen, diakenen en predikanten noem je ambtsdragers. Vandaag worden er weer een paar bevestigd in hun ambt.”

Ik neem me voor om thuis ook eens de kennis over de ambten te peilen en indien nodig uit te leggen, dat ambtsdrager zijn meer inhoudt dan de leukste klusjes mogen doen (collecteren) en op de beste plekjes kunnen zitten. Dat ambtsdragers door God aangestelde leiders zijn, om de gemeente te dienen.

Thuisgekomen vraag ik aan een van onze kinderen: “Weet je wat een ambtsdrager is?” “Geen idee,” klinkt het van de andere kant. En als ik vraag: “Wat is een ambt?” kijken twee vragende ogen terug. Na de hint: “Weet je wat een ouderling is,” krijg ik terug: “O, ik dacht aan iets in de zee, alg of zo.” Ik proest het uit. Mijn hoogdravende betoog laat ik maar even voor wat het is.

Tekst: Kasper van Helden

CGJO

De Christelijke Gereformeerde Jeugdwerk Organisatie is één van de twee jeugdwerkorganisaties binnen de CGK. De CGJO onderscheidt zich in toerusting op maat voor clubs, verenigingen, kerkenraden, ouders en zondagsscholen.

Tags
Kerk
Gemeente
Kerkdienst
Eredienst
Christelijke feesten
8-12 jaar
13-16 jaar
Literatuurtip
Magazine Geloof in het gezin

Bij de lancering van de website hebben wij een eenmalig magazine uitgegeven met interessante artikelen, handige tips, overzichten, ervaringsverhalen, links en nog veel meer. Inspirerend om zelf te lezen, maar ook opbouwend om samen met een vriendin te bespreken of op een opvoedkring te behandelen!

Bekijk het magazine hieronder online.

Themamap Geloofsopvoeding

Veel ouders worden graag ondersteund in de (geloofs)opvoeding van hun kinderen. De kerk kan hierin een belangrijke rol spelen. Deze themamap staat vol met materiaal waarmee ouders in de kerk kunnen worden ondersteund bij de (geloofs)opvoeding. Deze map biedt twee uitgewerkte diensten, een handleiding voor een themabijeenkomst met ouders en een vijftal gezinsmomenten waarmee gezinnen thuis aan de slag kunnen gaan.

Geloven in opvoeden

Het boek geeft ouders adviezen en vaardigheden mee die hen helpen weer in hun opvoeding te gaan geloven. En ouders worden toegerust om gestalte te geven aan de geloofsopvoeding in het gezin.

In het werkboek dat erbij aangeschaft kan worden, staan vragen en werkvormen om mee aan de slag te gaan.