Afgeraffeld gebed

16 november
Ingrid Plantinga
Na honderden keren gehoord te hebben ‘Dank-U-wel-voor-deze-fijne-dag-Wilt-U-ons-morgen-ook-een-fijne-dag-geven-Amen’ begin ik behoorlijk te twijfelen aan mijn capaciteiten als geloofsopvoeder. Met heimwee denk ik terug aan de ontroerende gebedjes toen ze kleuter waren. Wat is er daarna mis gegaan?

Het vrije gebed is mooi en intiem, maar wat doe je als je de inspiratie mist om spontaan te bidden? Als volwassenen hebben we dan geschreven gebeden om op terug te vallen. Anderen die jou de woorden in de mond leggen om in contact te blijven met God. Kinderen vinden het soms ook lastig om zelf woorden te geven aan hun gedachten en gevoelens. Misschien hebben we de vaste gebeden voor hen te makkelijk overboord gegooid?

Hoe ouder je kind wordt, hoe lastiger bidden vaak is. In het dagelijks leven kan God meer aan de zijlijn komen te staan. Het wereldbeeld van opgroeiende kinderen wordt steeds rationeler en God heeft daarin niet vanzelfsprekend een plek. Je gevoelens uiten bij een God die je niet ziet en vragen om dingen die je zelf niet kunt, dat gaat tegen hun gevoel van logica in. Het maakt bidden een stuk lastiger. En zo zit je als opvoeder met een schuldgevoel…

Mijn dochter van 9 jaar kwam zelf met een idee: ‘Mam, ik wil Bijbelteksten bidden!’ Ik dacht direct aan de Psalmen, woorden die ons gegeven zijn om God te prijzen of bevragen. En zo ontstond het idee voor het boek dat ik met Willemijn de Weerd heb geschreven: Ik bid de Psalmen – gebedendagboek voor kinderen.

Nu genieten mijn dochter en ik elke avond van het bidden samen. Eerst praten we even over een leuke vraag die de verbinding legt tussen ons dagelijks leven en de Psalm. Dan lezen we het stukje uitleg over de Psalm en een paar verzen uit de Psalm zelf. Vervolgens bidt zij het gebedje. Soms zoeken we in het register achterin een Psalm op die past bij haar emotie, bijvoorbeeld als ze gepest werd, verdrietig is of juist dankbaar. En zo leert zij woorden te geven aan haar geloof in de God die alles met haar leven te maken wil hebben!

Ingrid Plantinga

Ingrid Plantinga-Kalter is theologe en moeder. Ze heeft Geloof in het gezin mede opgezet en geeft toerusting over geloofsopvoeding. Daarnaast ontwikkelt ze voor het Praktijkcentrum producten op het gebied van bijbelstudie, catechese en liturgie.

Tags
Danken
Bidden
8-12 jaar
Literatuurtip
Magazine Geloof in het gezin

Bij de lancering van de website hebben wij een eenmalig magazine uitgegeven met interessante artikelen, handige tips, overzichten, ervaringsverhalen, links en nog veel meer. Inspirerend om zelf te lezen, maar ook opbouwend om samen met een vriendin te bespreken of op een opvoedkring te behandelen!

Bekijk het magazine hieronder online.

De allerbeste wensen. Aan de slag met opvoedingsidealen

Een boek over opvoedingsidealen dat richting geeft aan ouders om dagelijkse keuzes te maken. Het boek is ook geschikt om met uw partner of met een kring te bespreken door de gespreksvragen die erin staan.

Dit boek gaat over jouw handelen als opvoeder en je opvoedingsidealen die hieronder liggen. Het nadenken over die idealen en de praktische invulling ervan blijkt voor veel ouders motiverend en helpend. Vanuit de Bijbel doen de auteurs je handreikingen om na te denken over je eigen opvoedingsidealen en over hoe je die in praktijk kunt brengen.

Ieder hoofdstuk stelt een door ouders veel genoemd opvoedingsideaal aan de orde: een gelovig kind, een gelukkig kind, een sociaal kind, een zelfstandig kind, een succesvol kind en een verantwoordelijk kind. Naast informatie over het ideaal bevat elk hoofdstuk voorbeelden, verwerkingsopdrachten, verdiepingskaders en een Bijbelstudie. Het boek is uitstekend geschikt voor een kring of cursus over opvoeden en kan ook goed individueel worden gebruikt.

Ook de projectleiders van Geloof in het gezin hebben een bijdrage geleverd aan dit boek.

Download hieronder hoofdstuk 6 uit dit boek!

Geloven in opvoeden

Het boek geeft ouders adviezen en vaardigheden mee die hen helpen weer in hun opvoeding te gaan geloven. En ouders worden toegerust om gestalte te geven aan de geloofsopvoeding in het gezin.

In het werkboek dat erbij aangeschaft kan worden, staan vragen en werkvormen om mee aan de slag te gaan.