Advent

21 oktober
Nederlands Dagblad
Als de maand november vordert, ben ik weer druk mee: Advent. Wat zullen we dit jaar gaan doen? Vier zondagen en weken om toe te leven naar de komst van Christus. Dat hoeft natuurlijk niet. Laat je dat zeker niet aanpraten door deze blog. Paulus zegt duidelijk: in Christus zijn we vrij van tradities en vormen.

Wij doen aan Advent. Niet omdat we zo perfect georganiseerd zijn. Misschien wel meer omdat we dat niet zijn. Zomaar verlopen de weken voor Kerst in een roes van Sinterklaassurprises, musicalrepetities en boodschappenlijstjes. En dat wil ik helemaal niet. Daarom val ik in deze weken terug op die oude traditie van het kerkelijk jaar. In de weken voor Kerst leven we zo toe naar de komst van Christus, we verheugen ons erin dat God trouw blijft aan zijn belofte.

Hoe zou jij dat kunnen doen:

  • Je wilt je kinderen leren zingen: maak een adventskalender en stop er elke dag een printje van een kerstlied in. Handig: neem de liederen van de musical in de kerk ook mee!
  • Je wilt je kinderen bijbelteksten leren: hang elke week een mooi bordje met een centrale bijbeltekst op die je deze week samen leert.
  • Je wilt je (kleine) kinderen het verhaal van Kerst vertellen: verzamel voorwerpen die in het Kerstverhaal voorkomen en vertel met de voorwerpen het verhaal in behapbare stukjes.
  • Je wilt sfeer in huis: zet engelen en kaarsen op tafel en vertel over de engelen in de verhalen rondom de geboorte van Jezus en over Jezus, het licht van de wereld.

En weet je: Advent hoeft niet te lukken. God stuurde zijn Zoon omdat wij alles hebben laten mislukken. Ontvang het Christuskind te midden van jouw zooi en mislukkingen.


Dit artikel is eerder verschenen in het Nederlands Dagblad.

Nederlands Dagblad

Het Nederlands Dagblad biedt lezers een dagelijks venster op de werkelijkheid, en duiding daarvan in het licht van de Bijbel.

Tags
Christelijke feesten
Literatuurtip
Geloven in opvoeden

Het boek geeft ouders adviezen en vaardigheden mee die hen helpen weer in hun opvoeding te gaan geloven. En ouders worden toegerust om gestalte te geven aan de geloofsopvoeding in het gezin.

In het werkboek dat erbij aangeschaft kan worden, staan vragen en werkvormen om mee aan de slag te gaan.

Dankdagkalender 'Delen'

Op 2 november is het dankdag voor gewas, arbeid en visserij.Woord en Daad staat samen met de jeugdbonden HHJO, HJW, JBGG en LCJ, uitgebreid bij deze dag stil. In de kalender denken we met kinderen en jongeren na over wat God in de Bijbel zegt over dit onderwerp. Daarnaast delen we verhalen uit het werkveld van Woord en Daad.

Wil jij de kalender bestellen? Of wilt u de kalender een plek geven in uw gezin of in uw gemeente? De kalender zelf is gratis, er worden wel verzendkosten in rekening gebracht.

Voorleven (0-3)

De serie Voorleven van de HGJB wil ouders praktische handvatten aanreiken om met elkaar in gesprek te gaan over opvoeden en geloven. Dit deel gaat o.a. over de doop, vertrouwen, zingen en bidden en Bijbellezen. Zowel de pedagogische als de bijbels-theologische kant van opvoeden komt aan bod. Met opdrachten en gespreksvragen wordt een open gesprek bevorderd waarin ouders kunnen leren van elkaar. De serie Voorleven bestaat uit vier boekjes en bestrijkt de leeftijd van 0 tot 16 jaar, ouders kunnen op die manier met hun kind meegroeien.

Voorleven is geschikt voor een opvoedkring. De deeltjes bestaan uit acht hoofdstukken. De eerste twee uit dit deel zijn ook geschikt voor doopcatechese. Elk hoofdstuk behandelt een thema en biedt een herkenbare casus, een Bijbelstudie, verwerkingsvormen en verdiepende artikelen.