ABC van het geloof: rouw en verdriet

1 juni
ABC van het geloof
Vroeg of laat worden kinderen en jongeren in hun leven geconfronteerd met een overlijden. Dat is een ingrijpende gebeurtenis in het leven van een kind. Het liefst zouden we ze hiertegen beschermen, maar dat is helaas niet mogelijk. Als kinderen en jongeren rouwen, is het allereerst van belang dat we er gewoonweg zijn. Dat we stil kunnen zijn en kunnen zwijgen.

ABC voor kinderen en ABC van het geloof doen een handreiking om hierover het gesprek met kinderen en jongeren aan te gaan. Voor diverse doelgroepen is er materiaal ontwikkeld.

Voor opvoeders is er een ‘kindervariant’ met een filmpje over verlies en verdriet, inclusief gespreksvragen, een Bijbelleesrooster om dieper op het thema in te gaan en diverse creatieve verwerkingen, zoals het maken van aan knuffelkussen. Zie voor meer informatie www.abcvoorkinderen.nl/verdriet.

Voor jongeren vertelt Bert Troost, die zelf een zoontje en schoonzoon verloor, vanuit eigen ervaring. Wat gebeurt er met je als je iemand van wie je houdt, verliest? Welke emoties kun je dan ervaren en hoe ga je daarmee om? Maar vooral: Wie is God in Jezus Christus, juist ook in zulke omstandigheden? Ook voor jongeren zijn er diverse Bijbelse en creatieve verwerkingen en een Bijbelleesrooster met vragen over het thema. Ouders, opvoeders, docenten en ambtsdragers kunnen thuis, via catechese of onderwijs dit materiaal ook gebruiken. Zie voor meer informatie www.abcvanhetgeloof.nl/verdriet.

.

ABC van het geloof

ABC van het geloof heeft als doelstelling om in begrijpelijke en eigentijdse taal de diepe inhoud van het christelijk geloof en gereformeerd belijden aan kinderen en jongeren door te geven.

Tags
Rouw
Verdriet
Dagelijks leven
0-3 jaar
4-7 jaar
8-12 jaar
13-16 jaar
Literatuurtip
Geloven in opvoeden

Het boek geeft ouders adviezen en vaardigheden mee die hen helpen weer in hun opvoeding te gaan geloven. En ouders worden toegerust om gestalte te geven aan de geloofsopvoeding in het gezin.

In het werkboek dat erbij aangeschaft kan worden, staan vragen en werkvormen om mee aan de slag te gaan.

Maak ze sterk

Dit boek is gebaseerd op het trainingsprogramma LEV! van stichting Chris. In Maak ze sterk laten de auteurs zien hoe je een kind kunt leren de juiste keuzes te maken en sterk te staan in allerlei situaties. Het boek is veel breder dan het aanleren van sociale vaardigheden. Door de vragen en korte opdrachten in het boek leent het zich goed voor gebruik op een opvoedkring.

Kinderen en jongeren groeien op in een wereld die zich in razendsnel tempo ontwikkelt. Dat kan ons beangstigen. Maar je bent als opvoeder niet machteloos. Maak ze sterk laat zien hoe je hun kunt leren om de juiste keuzes te maken, bijvoorbeeld over hoe je omgaat met pesten, rouw, seksualiteit en social media. Wietske Noordzij en Erik Smit bieden handvatten om kinderen en jongeren hierin te ondersteunen, vanuit hun ervaring en expertise. Een prettig leesbaar opvoedboek dat echt de diepte ingaat, zonder ingewikkelde theorieën.

Je baby verzorgen is ook opvoeden

Allerlei aspecten van het opvoeden van een baby komen in dit boek aan de orde. Makkelijk leesbaar en veel aandacht voor de praktijk van alledag. Goed te gebruiken voor een opvoedkring door de suggesties voor Bijbelstudies, gespreksvragen en werkvormen achter in het boek. Geschreven door drs. Aline Hoogenboom en dr. Joop Stolk. Dit is het eerste deel in de serie Handboek christelijke opvoeding.

Hoofdstuk 1 van Je baby verzorgen is ook opvoeden