40 dagen bergopwaarts met het hele gezin

10 februari
TEAR
In de Bijbel vinden de prachtigste ontmoetingen tussen God en mensen vaak plaats op of bij een berg. Daar begint het allemaal mee. Door in Gods aanwezigheid te zijn, ontdek je ook dat God je uitnodigt om zelf een brenger van het recht te zijn. 26 februari start de 40-dagentijd. In de kalender ’40 dagen bergopwaarts’ van Tear staat er elke week een ontmoeting op een berg tussen een Bijbels personage en God centraal. Elke week neemt een andere schrijver je mee in zo’n ontmoeting. Door middel van deze ontmoetingen kun je met het hele gezin betekenis geven aan deze bijzondere tijd voor Pasen.

Bij de kalender is een gezinsboekje toegevoegd, om het voor de kinderen ook leuk en leerzaam te maken. Het schriftje staat boordevol vragen, liedjes en opdrachtjes om aan de tafel te doen, of vlak voor het slapengaan.

Bij de kalender krijg je ook een spaarpotje. Tijdens de 40-dagentijd wordt er gespaard voor kinderen in Nepal. In Nepal is een groot risico op natuurrampen zoals overstromingen, aardbevingen, bosbranden en droogte. Dit maakt de lokale bevolking kwetsbaar. Om ervoor te zorgen dat kinderen in Nepal veilig naar school kunnen gaan, willen we met elkaar geld sparen om stevige klaslokalen te bouwen.

Bestel de kalender en het bijpassende gezinsboekje via kalender.tear.nl.

TEAR

Tear helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht. We bieden wereldwijd hulp via lokale organisaties en kerken. Wij bouwen aan weerbare gemeenschappen en waar nodig vullen wij aan. Recht doen is voor ons een opdracht van God.

Tags
Vieren
Gezinsmoment
Geloofsopvoeding
Christelijke feesten
In gesprek
0-3 jaar
4-7 jaar
8-12 jaar
Literatuurtip
Gezinsmomenten rond verhuizing

Een verhuizing is een grote overgang voor je kind. Daarom is het goed om je kind erop voor te bereiden. Deze handreikingen voor gezinsmomenten helpen je daarbij. Er zijn Bijbelgedeelten en vragen om te praten over Bijbelse personen die gingen verhuizen. Samen met je kind ontdek je hoe het voor hen was en wat God voor hen betekende in die tijd.

Magazine Geloof in het gezin

Bij de lancering van de website hebben wij een eenmalig magazine uitgegeven met interessante artikelen, handige tips, overzichten, ervaringsverhalen, links en nog veel meer. Inspirerend om zelf te lezen, maar ook opbouwend om samen met een vriendin te bespreken of op een opvoedkring te behandelen!

Bekijk het magazine hieronder online.

De allerbeste wensen. Aan de slag met opvoedingsidealen

Een boek over opvoedingsidealen dat richting geeft aan ouders om dagelijkse keuzes te maken. Het boek is ook geschikt om met uw partner of met een kring te bespreken door de gespreksvragen die erin staan.

Dit boek gaat over jouw handelen als opvoeder en je opvoedingsidealen die hieronder liggen. Het nadenken over die idealen en de praktische invulling ervan blijkt voor veel ouders motiverend en helpend. Vanuit de Bijbel doen de auteurs je handreikingen om na te denken over je eigen opvoedingsidealen en over hoe je die in praktijk kunt brengen.

Ieder hoofdstuk stelt een door ouders veel genoemd opvoedingsideaal aan de orde: een gelovig kind, een gelukkig kind, een sociaal kind, een zelfstandig kind, een succesvol kind en een verantwoordelijk kind. Naast informatie over het ideaal bevat elk hoofdstuk voorbeelden, verwerkingsopdrachten, verdiepingskaders en een Bijbelstudie. Het boek is uitstekend geschikt voor een kring of cursus over opvoeden en kan ook goed individueel worden gebruikt.

Ook de projectleiders van Geloof in het gezin hebben een bijdrage geleverd aan dit boek.

Download hieronder hoofdstuk 6 uit dit boek!