1 is meer dan 99

17 december
CGJO
“Nee, sinds maart hebben we nog geen enkele jeugdactiviteit gedaan…” “Nee, we kijken niet meer naar de onlinediensten, zo stil zitten in de woonkamer is niets voor onze kinderen.”

Twee fragmenten uit gesprekken die ik de afgelopen week heb gevoerd. En ze laten me niet los. Ze raken me. Ik word er intens verdrietig van. Wat is er toch aan de hand, als een kerk het jeugdwerk erbij laat zitten? Wat is er toch aan de hand, als ouders het opgeven hun kind bij de kerk te betrekken?

Denken we dat het zonder jeugdwerk en kerkbezoek ook wel goed komt? Denken we er helemaal niet over na? Kiezen we voor de weg van de minste weerstand? Hebben we zo’n groot vertrouwen op God dat we denken dat het evangelie niet meer uitgelegd en voorgeleefd hoeft te worden? Is ons leven zo mooi, dat we God nergens voor nodig hebben? Of is ons leven zo gevuld dat God en kerk er niet meer bij passen? Is het omdat er toch niemand is die het merkt dat je al een tijd niet de kerkdiensten hebt gevolgd?

Het houdt me bezig. Raakt het me misschien omdat het ook aan mijn eigen vragen, neigingen en angsten raakt? Natuurlijk hoor ik ook veel mooie verhalen. Kerken die juist in deze tijd een stapje harder lopen voor de jeugd. Gezinnen die ‘s zondags een eigen viering maken, omdat via een scherm kijken voor hen niet werkt. Maar toch lijken die minder mooie verhalen meer te blijven hangen.

Ik moet denken aan die herder die 99 schapen achterliet, om die ene te gaan zoeken. Die ene kon hij niet loslaten. Dat zouden wij toch ook moeten doen: Zowel binnen als buiten de kerk zoeken wat verloren is of dreigt te gaan?!

Tekst: Kasper van Helden

CGJO

De Christelijke Gereformeerde Jeugdwerk Organisatie is één van de twee jeugdwerkorganisaties binnen de CGK. De CGJO onderscheidt zich in toerusting op maat voor clubs, verenigingen, kerkenraden, ouders en zondagsscholen.

Tags
Voorleven
Kerk
Gemeente
Kerkverlating
Kerkdienst
Jeugdwerk
Dagelijks leven
0-3 jaar
4-7 jaar
8-12 jaar
13-16 jaar
Literatuurtip
Magazine Geloof in het gezin

Bij de lancering van de website hebben wij een eenmalig magazine uitgegeven met interessante artikelen, handige tips, overzichten, ervaringsverhalen, links en nog veel meer. Inspirerend om zelf te lezen, maar ook opbouwend om samen met een vriendin te bespreken of op een opvoedkring te behandelen!

Bekijk het magazine hieronder online.

Themamap Geloofsopvoeding

Veel ouders worden graag ondersteund in de (geloofs)opvoeding van hun kinderen. De kerk kan hierin een belangrijke rol spelen. Deze themamap staat vol met materiaal waarmee ouders in de kerk kunnen worden ondersteund bij de (geloofs)opvoeding. Deze map biedt twee uitgewerkte diensten, een handleiding voor een themabijeenkomst met ouders en een vijftal gezinsmomenten waarmee gezinnen thuis aan de slag kunnen gaan.

Geloven in opvoeden

Het boek geeft ouders adviezen en vaardigheden mee die hen helpen weer in hun opvoeding te gaan geloven. En ouders worden toegerust om gestalte te geven aan de geloofsopvoeding in het gezin.

In het werkboek dat erbij aangeschaft kan worden, staan vragen en werkvormen om mee aan de slag te gaan.